Zgodovina

 • 1992

  Ustanovitev javnega zavoda

 • 1993

  Selitev v nove prostore

 • 2003

  Prenehanje opravljanja nadomestne civilne službe

 • 2004

  Preoblikovanje v podcenter ICURSZR

Iz zametkov poklicnega gasilskega jedra pri takratni Občinski gasilski zvezi Sežana so potrebe narekovale ustanovitev javnega zavoda za področje gasilstva na območju takratne občine Sežana.

Tako je zavod s 1. 1. 1992 pričel z dejavnostjo na lokaciji starega gasilskega doma. V poletnem času leta 1993 se je zavod preselil v novo adaptirane prostore bivše vojašnice v Sežani. Razmere in potrebe so narekovale, da se je zavod postopoma krepil, tako da je danes v njem zaposlenih skupno 21 ljudi.

Sočasno s preselitvijo je zavod pričel tudi z izvajanjem nadomestne civilne službe, ki je omogočala stalno pripravljenost zavoda za izvajanje vseh vrst gasilskih intervencij še posebno pa varovanje Krasa pred požari v naravnem okolju.

Po letu 2003 je s sprejemom zakona o prenehanju naborne obveznosti prenehala tudi pravica obveznosti opravljanja nadomestne civilne službe.

V letu 2004 so pričeli dogovori o prenosu dela programov usposabljanja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu v Sežano,ki se že izvajajo center v Sežani pa se postopoma preoblikuje v podcenter ICURSZR Ig.

Lokacija starega gasilskega doma: