Zaposleni v zavodu

V zavodu je trenutno zaposlenih 33 oseb za nedoločen čas in ena oseba za določen čas: direktor, 27 gasilcev, 3 delavke v administraciji ter računovodstvu, snažilka in dva serviserja ročnih gasilnih aparatov.

Blaž Turk, direktor – poveljnik

05 7310 700
041 343 763
blaz.turk@zgrs.si

Vodi in zastopa zavod, odloča o sprejemanju, prekinitvi in prerazporejanju delavcev, pripravlja in spremlja izvajanje planov zavoda, skrbi za stike z ustanovitelji.

Karmen Štolfa, glavni računovodja

05 7310 706
racunovodstvo@zgrs.si

Opravlja finančno-računovodske naloge, analizira finančne rezultate poslovanja, načrtuje poslovne stroške, izdela predloge zaključnih računov ter letnih in medletnih poročil, obračunava plače zaposlenih, spremlja predpise.

Katarina Mahne, referent za splošne in finančne zadeve

05 7310 706
katarina.mahne@zgrs.si

Opravlja tajniške in administrativne zadeve, spremlja in vodi postopke s področja kadrovskih zadev, pomaga pri finančno-knjigovodskih delih ter izdelavi analiz in kalkulacij.

Jasmina Jovanovič, tajništvo

05 7310 706
jasmina@zgrs.si

Opravlja splošna tajniška opravila.

Liljana Stančič, snažilka

05 7310 700
info@zgrs.si

Skrbi za čistočo prostorov.

Peter Lah, vodja servisa ročnih gasilnikov, poklicni gasilec

05 7310 708
070 242 443
peter.lah@zgrs.si

Servisiranje ročnih gasilnikov na terenu, pregled hidrantnega omrežja, tehnična podpora, sodelovanje na intervencijah.

Edvin Lipanje, serviser v RGA servisu

05 7310 708
info@zgrs.si

Servisiranje ročnih gasilnikov na terenu, pregled hidrantnega omrežja, tehnična podpora.

Matej Dodič, serviser v RGA servisu

05 7310 708
info@zgrs.si

Servisiranje ročnih gasilnikov na terenu, pregled hidrantnega omrežja, tehnična podpora.