Gasilska enota

Gasilsko enoto zavoda sestavljajo poklicni gasilci, ki so usposobljeni za gašenje vseh vrst požarov in za druge tehnične intervencije.

Poveljstvo poklicne gasilske enote

Blaž Turk, direktor – poveljnik

05 7310 700
041 343 763
blaz.turk@zgrs.si

Načrtuje, organizira in vodi delo operativne gasilske reševalne enote, vodi večje intervencije, organizira in nadzoruje usposabljanje in urjenje operativnih gasilcev, pripravlja strategijo in taktiko gasilsko-reševalnih intervencij, vodi vse evidence, načrtuje nabavo gasilske opreme ter skrbi za izvajanje ukrepov varstva in zdravja pri delu.

Boris Budal, vodja preventive in namestnik poveljnika

05 7310 701
041 793 190
boris.budal@zgrs.si

Nadomešča poveljnika, izvaja akcije gašenja in reševanja, programira in organizira preventivno delo, vodi delo servisa RGA, organizira in izvaja teoretično in praktično usposabljanje s področja požarnega varstva, skrbi za izdelavo ocen in načrtov požarnega varstva in opravlja meritve hidrantnega omrežja.