Dejavnosti zavoda

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana opravlja naslednje dejavnosti:

 • operativno gašenje vseh vrst požarov,
 • zaščita in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah,
 • tehnično reševanje,
 • opazovanje kraškega območja z namenom odkrivanja požarov,
 • vzdrževanje gasilskih naprav, sredstev in tehnike,
 • tehnično preizkušanje hidrantnega omrežja,
 • prevozi vode,
 • izobraževanje s področja gasilstva,
 • in ostale dejavnosti.

Organizacija zavoda

Delo v zavodu je organizirano po področjih dela v naslednjih organizacijskih službah:

 • operativna gasilsko reševalna služba, v kateri se opravlja dejavnost gašenja požarov, reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nezgodah, strokovno usposabljanje in urjenje, dežurno službo ter vzdrževalna dela.
 • preventivna služba, v kateri se opravlja preventivna gasilska dejavnost in uvaja novosti razvoja stroke.
 • vzdrževalna služba, v kateri je organizirano vzdrževanje in čiščenje objektov strojnega parka, gasilske opreme in naprav.
 • servisna služba, v kateri je organizirano servisiranje RGA aparatov.
 • računovodsko – splošna služba, v kateri se opravljajo računovodska in knjigovodska dela ter pravne, kadrovske in administrativne zadeve.