Predstavitev zavoda

Javni zavod Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požari ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območjih občin DivačaHrpelje-KozinaKomen in Sežana. Te občine so tudi ustanoviteljice zavoda. Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je organiziran kot javni zavod.

Splošni podatki

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
Bazoviška cesta 13, SI-6210 Sežana
+386 5 7310 700
+386 31 242 073
E-mail: info@zgrs.si
Matična številka: 5537711
Davčna številka: 91755379
Šifra dejavnosti: 75.250
IBAN SI56 0110 0600 8334 069
BIC: BSLJSI2X