OGLJIKOV MONOKSID – TIHI UBIJALEC

 • Kaj je ogljikov monoksid oz. oksid (CO)?

Pravilnejše je poimenovanje ogljikov oksid, vendar pa je v splošni rabi še vedno bolj pogosto poimenovanje ogljikov monoksid. Kemijski simbol za ogljikov monoksid je CO. Ogljikov monoksid je zelo strupen plin. Izjemno nevaren je zaradi svojih lastnosti: je neviden, brez vonja in okusa!

 • Kako nastane?

Sprošča se pri izgorevanju v gorilnih napravah, ki uporabljajo fosilna goriva: premog, kurilno olje, utekočinjen plin, naravni plin, parafin, les, bencin, nafto, oglje, itd. Za človeka in živali je ogljikov monoksid strupen, saj preprečuje organizmu sposobnost absorbiranja kisika, kar vodi v resne in tudi usodne poškodbe tkiv. Do uhajanja strupenega plina največkrat pride zaradi nepravilnega delovanja, vzdrževanja ali vgradnje gorilnih naprav za ogrevanje vode in prostorov.

V nadaljevanju smo vam pripravili najbolj osnovne ukrepe, s katerimi se lahko zaščitite pred nevarnim plinom in kako zaščitite svoje najbližje pred ogljikovim monoksidom, ki ga nekateri poimenujejo tudi tihi ubijalec oz. nevidni morilec.

 • Kje največkrat nastaja ogljikov monoksid?

V veliki večini stanovanjskih objektov imamo vsaj enega izmed spodnjih potencialnih izvorov nastajanja ogljikovega monoksida:

Najbolj pogosti izvori nastanka ogljikovega monoksida
Plinske kuhalne plošče; Poškodovani dimniki; Prenosni plinski ali oljni grelniki;
Kamini na trda goriva, plin ali olje; Plinske ali oljne peči in bojlerji; Krušne peči na trda goriva ali olje;
Žar v zaprtih prostorih; Avtomobili, motorji in kosilnice na motorni pogon v garažah;

 • Ali prepoznate prve znake zastrupitve z ogljikovim monoksidom?

Izpostavljenost veliki koncentraciji ogljikovega monoksida je izjemno škodljiva. Zelo pomembno je, koliko časa smo izpostavljeni strupenemu plinu. O naslednjih simptomih, ki so povezani z zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom, se pogovorite z vsemi člani vaše družine:

 • Manjša izpostavljenost CO:
  Rahel glavobol, slabost, bruhanje, utrujenost, oslabelost, omotičnost, bolečine enake simptomom gripe, možnost je tudi poslabšanja osnovne bolezni, kot npr. kroničnega bronhitisa, angine pektoris itd;
 • Srednja izpostavljenost CO:
  Možni ščipajoči glavoboli, zaspanost, zmedenost, motnje vida, visok srčni utrip;
 • Visoka izpostavljenost CO:
  Nezavest, krči, odpoved srca in prenehanje dihanja, smrt.

 • Kaj moramo narediti, če zaznamo prve znake uhajanja ogljikovega monoksida?
 • Izklopite vse gorilne naprave;
 • Odprite vrata in okna da se prostor prezrači;
 • Zapustite prostor;
 • Pokličite vzdrževalca vaših gorilnih naprav;
 • Če ste v dvomih glede zastrupitve pokličite na št. 
 • Če imate nameščen detektor ne vstopajte v prostor toliko časa, dokler zvočni alarm na detektorju ne preneha delovati;
 • Ne uporabljajte gorilnih naprav, dokler jih ne pregleda pooblaščeni vzdrževalec;
 • Kako se lahko zaščitite pred “Nevidnim morilcem”?

Za preprečevanje zastrupitve z ogljikovim monoksidom svetujemo redno pregledovanje in vzdrževanje kurilnih naprav (predvsem plinskih peči) in dimnikov, redno prezračevanje bivalnih prostorov ter namestitev detektorjev ogljikovega monoksida

 • Posledice zastrupitve z ogljikovim monoksidom in preventiva

V spodnji tabeli boste lahko zasledili poleg vrednosti koncentracije ogljikovega monoksida tudi opozorila, ki vam bodo v pomoč pri razumevanju Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov. Dimnikarske službe se morajo držati tega pravilnika, ki določa stopnjo še dovoljene koncentracije ogljikovega monoksida v ceveh za odvod dimnih plinov (dimnikih).

CO v zraku (▲ppm)Približni čas vdihovanja in simptomi zastrupitve
35Največja dovoljena koncentracija neprekinjene izpostavljenosti v obdobju 8ih ur po OSHA*
150Rahel glavobol po 90 minutah
162Po Pravilniku MZPOE** pri rednem pregledu kurišča z atmosferskimi gorilniki vrednost CO ne sme presegati 162ppm (200mg/m3) v ceveh za odvod dimnih plinov. Potrebna je odprava nepravilnosti izgorevanja.
200Rahel glavobol, utrujenost, vrtoglavica in slabost po 2-3 urah
400Glavobol v sprednjem delu glave po 1-2 uri, nevarno za življenje po 3 urah. To je tudi najvišja dovoljena koncentracija v ceveh za odvod dimnih plinov.
486Če dimnikar pri pregledu kurišča z atmosferskimi gorilniki ugotovi večjo koncentracijo CO kot 486ppm (600 mg/m3) v ceveh za odvod dimnih plinov, mora po Pravilniku MZPOE ** obvestiti inšpekcijo, pristojno za okolje.
800Vrtoglavica, slabost, krči v 45 minutah, nezavest v roku 2 ur, smrt nastopi po 2-3 urah.
1,600Glavobol, vrtoglavica in krči v 20 minutah, smrt v roku 1 ure.
3,200Glavobol, vrtoglavica in krči v 20 minutah, smrt v roku 25-30 minut.
6,400Glavobol, vrtoglavica in krči v 1-2 minutah, smrt v roku 10-15 minut.
12,800Smrt nastopi v roku 1-3 minut.
▲ppm: parts per milion / delcev na milion (1ppm = 1,23mg/m3)
*: OSHA: 
Occupational safety & health Association
** Pravilnik MZOPE (Ministrstva za okolje, prostor in energijo): Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov izdan na podlagi petega odstavka 148. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) ter popravek pravilnika (Uradni list RS, št. 18/2005).


Vir: Detektor sistemi