Interreg KARST-SAFE

Kljub zasneženim razmeram na cesti so se partnerji projekta KARST SAFE, preventivni ukrepi za varen Kras, sofinanciranega iz programa Interreg VI-A Italija-Slovenija (link), sestali v prostorih vodilnega partnerja Občine Sežana na prvem operativnem sestanku. Pregledali so svoje svoje aktivnosti in oblikovali delovne skupine. Načrtovanih je veliko dogodkov, strokovnih srečanj in delavnic za javnost in krajane, začele pa so se tudi priprave na javni razpis, ki prinaša sredstva za izboljšanje požarne varnosti.