Predstavitev sodelovanja ZGRS pri EU projektu

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana bo kot projektni partner sodeloval pri Evropskem projektu CROSS IT SAFER INTERREG SLO – IT, kateri bo trajal tri leta (2019- 2022). Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je vreden 2.933.000 EUR, delež zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana pri projektu je 132.500 EUR (85% EU povratnih sredstev, 15% sofinanciranje občin ustanoviteljic). Zavod bo s povrnjenimi sredstvi kupil potrebno opremo za zaščito in reševanje, katera bo širšega pomena uporabe tudi pri večjih nesrečah.

V mesecu februarju se bo zavod za gasilno in reševalno službo z ostalimi partnerji udeležil podpisa pogodbe o sodelovanju pri projektu, katero bo v Udinah, kjer bodo predstavljeni cilji projekta, ter naloge partnerja. V projektu sodeluje pet slovenskih projektnih partnerjev (Gasilska enota Nova Gorica, občina Ajdovščina, občina Postojna, gasilska zveza Slovenije in zavod za gasilno in reševalno službo Sežana), ter štirje italijanski partnerji (protezione civile FVG, Veneto, universita Padova in citta Metropolitana di Venezia). Tako kot ostali slovenski partnerji se je zavod za gasilno in reševalno službo Sežana prijavil k sodelovanju pri projektu, kjer je naloga projekta mednarodno sodelovanje pri preučevanju, izboljšanju, zmanjšanju ogroženosti območja obmejnega pasu za posledično boljšo pripravljenost in odziv gasilcev, ter ostalih organov za zaščito in reševanje prebivalstva, na tem čezmejnem geografskem območju. V sklopu projekta bo podpisan sporazum o sodelovanju gasilskih enot iz obeh strani meje.

Del naloge projekta je preučiti obmejno območje , ter predstaviti širši javnosti reševanje in evakuacijo ob nesrečah, katere so značilne za to območje. V sklopu projekta je naloga zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana izobraževanje partnerjev pri naravnih nesrečah v našem okolju oz. teritoriju, ter kot slovenski partner, bi se izobraževali v Italiji in s tem osvojili znanje reševanja ob nesrečah, katere so značilne za italijanski obmejni pas.

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, kot edina poklicna enota na Krasu, bi pri projektu izpostavila gašenje v naravnem okolju, saj smo glede na našo lego in dosedanje izkušnje, pridobljene pri gašenju gozdnih in travnatih požarov dobro podkovani. Že vrsto let izvajamo preventivne požige, kar se je z leti izkazalo za učinkovito tehniko reševanja naravnega okolja v sezoni, saj se je ta vrsta nevarnosti zelo zmanjšala.

Naša naloga pri projektu je naučiti partnerje, kako ukrepati v takšnih situacijah. Vendar to ni edina naša prednost pri projektu. Zavod Sežana ima zaposlene gasilce, kateri so tudi inštruktorji v gasilski šoli na Igu, kar pomeni, da se dobro spoznajo na delo gasilca, ter svoje znanje delijo bodočim poklicnim gasilcem v Sloveniji. Kot uspešna vaja se je izkazala vaja, katera je bila pred leti izpeljana v kulturnem domu Srečka Kosovela v Sežani. V pripravi je načrt za prikaz vaje evakuacije na eni izmed osnovnih šol občin ustanoviteljic zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, da ozaveščamo tudi mladino kako ravnati ob tovrstnih situacijah oz. nesrečah. O vseh aktivnostih pri projektu bomo seznanjali javnost prek naše spletne strani, letakov in plakatov.

Povezave: