četrtek | 19 maj |  2022

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje
Gasilska zveza Slovenije
SPIN - Obveščanje o dogodkih
AED Baza Slovenije
Prva pomoč
SZPV
Ministrstvo za obrambo
www.gasilci.org
Useful links
Global Disaster Alert and Coordination System
Dežurna služba ZGRS 05 7310 700 | 031 242 073
Zgodovina zavoda
  Iz zametkov poklicnega gasilskega jedra pri takratni Občinski gasilski zvezi Sežana so potrebe narekovale ustanovitev javnega zavoda za področje gasilstva na območju takratne občine Sežana.  
Tako je zavod s 1.1.1992 pričel z dejavnostjo na lokaciji starega gasilskega doma. V poletnem času leta 1993 se je zavod preselil v novo adaptirane prostore bivše vojašnice v Sežani. Razmere in potrebe so narekovale, da se je zavod postopoma krepil, tako da je danes v njem zaposlenih skupno 21 ljudi.

Sočasno s preselitvijo je zavod pričel tudi z izvajanjem nadomestne civilne službe, ki je omogočala stalno pripravljenost zavoda za izvajanje vseh vrst gasilskih intervencij še posebno pa varovanje Krasa pred požari v naravnem okolju.

Po letu 2003 je s sprejemom zakona o prenehanju naborne obveznosti prenehala tudi pravica obveznosti opravljanja nadomestne civilne službe.

V letu 2004 so pričeli dogovori o prenosu dela programov usposabljanja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu v Sežano,ki se že izvajajo center v Sežani pa se postopoma preoblikuje v podcenter ICURSZR Ig.

Lokacija starega gasilskega doma:

Za povečavo kliknite na sliko!
Lokacija starega gasilskega doma
Za povečavo kliknite na sliko!
Lokacija starega gasilskega doma
Za povečavo kliknite na sliko!
Lokacija starega gasilskega doma

POMEMBNO

VREMENSKA POSTAJA

EU PROJEKT CROSSIT SAFER

ANKETA


Kako ocenjujete delo ZGRS Sežana na intervencijah?
Odlično
Dobro
Povprečno
Slabo
Ne morem oceniti

Poglej rezultate ankete

DEJAVNOSTI

Zavod poleg osnovnih dejavnosti reševanja in drugih gasilskih storitev opravlja še izvajanje izobraževanja gasilcev in predstavlja eno pomembnejših javnih institucij na kraškem območju.

NASVETI