predani poslanstvu
gašenja in reševanja
SEŽANASLUŽBOREŠEVALNOGASILNO INZAVOD ZA

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju občin ustanoviteljic DivačaHrpelje-KozinaKomen in Sežana.

OBVESTILA

Preklic požarne ogroženosti

Velika požarna ogroženost po državi odpravljena z izjemo v Ajdovščini Uprava za zaščito in reševanje z današnjim dnem razglaša preklic požarne ogroženosti naravnega okolja v državi. Velika požarna ogroženost še vedno velja…

Požar na Krasu 2022

Sposodili si bomo tekst, ki ga je na FB-ju objavil Peter Jerina, dolgoletni vodja izmene v ZGRS Sežana, inštruktor in predavatelj na gasilski šoli, poveljnik Kraške gasilske zveze in tisti, ki je odigral eno ključnih vlog tako v organizacijskem…
Ervin Čurlič / regijski štab CZ za severno Primorsko

Zelo velika požarna ogroženost

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 20. julijem 2022 R A Z G L A Š A zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja:- …

Donacije

Neizmerno smo hvaležni vsem, ki  nam v teh dneh največjega požara na Krasu donirate vodo, isotonične napitke, energetske tablice in drugo hrano.Prav ta povezanost nam daje moč, da se znova in znova podajamo v boj z ognjem, kljub nečloveškim…

Razglas o veliki požarni ogroženosti 

Izredni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije Razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja na območju celotne države Opozorilo Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju…
©2008-2022 Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška 13, SI-6210 Sežana, Slovenija, 05 7310 700, 031 242 073