predani poslanstvu
gašenja in reševanja
SEŽANASLUŽBOREŠEVALNOGASILNO INZAVOD ZA

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju občin ustanoviteljic DivačaHrpelje-KozinaKomen in Sežana.

OBVESTILA

BOLJE PRIPRAVLJEN KOT POPLAVLJEN

https://www.youtube.com/watch?v=RBUEeTRr0ek Ne podcenjujte moči vode. Preverite, ali živite na poplavnem območju, in pravočasno ukrepajte. Poplave povzročajo med naravnimi nesrečami v Sloveniji veliko škode, in sicer zaradi…

Vode – opozorila

Možnost hudourniških poplav Izdano: 27. 8. 2023 ob 9:00 Jutri dopoldan bodo Slovenijo od zahoda zajele nevihte z nalivi, ki bodo lahko tudi dolgotrajne. Ob tem bodo hitro naraščale manjše reke in hudourniki v zahodnem in osrednjem…

28. AVGUST PRAZNIK OBČINE SEŽANA

Vsako leto je konec avgusta, ko občina Sežana praznuje svoj praznik, v mestu živahno in veselo. Bogat kulturni, zabavni in športni program popestrijo še lokalna društva, ki predstavijo svoje delovanje in stojnice na…

Evropski projekt »Varni in enaki ob naravnih in drugih nesrečah«

Projekt »Varni in enaki ob naravnih in drugih nesrečah« (angleško Safe and Equal in EMErgencies - SEE ME) je Uprava za zaščito in reševanje skupaj s projektnimi partnerji pridobila na razpisu Evropske komisije – Generalnega direktorata…
©2008- 2023 Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška 13, SI-6210 Sežana, Slovenija, 05 7310 700, 031 242 073