ponedeljek | 4 julij |  2022

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje
Gasilska zveza Slovenije
SPIN - Obveščanje o dogodkih
AED Baza Slovenije
Prva pomoč
SZPV
Ministrstvo za obrambo
www.gasilci.org
Useful links
Global Disaster Alert and Coordination System
Dežurna služba ZGRS 05 7310 700 | 031 242 073
Statistika intervencij za leto 2016
  Operativni gasilci so delovali v štirih izmenah po šest gasilcev 24 ur na dan in 365 dni v letu. V operativni enoti v zadnjem letu ne beležimo večjih poškodb ali poklicnih bolezni, ki bi bile posledica dela ali delovnega okolja, kar priča na to, da smo vsi operativni gasilci dobro pripravljeni na opravljanje zahtevnega gasilskega dela.  
Pomembno je tudi, da skupaj z občinami ustanoviteljicami ZGRS razvijamo in nadgrajujemo sistem opremljanja tako z osebno kot skupno gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter vozili in usposabljanja gasilcev, da bomo lahko zagotavljali visoko stopnjo varnosti operativnih gasilcev, ki so ob intervencijah izpostavljeni velikim tveganjem.
 
Za povečavo kliknite na sliko!
Statistika intervencij za leto 2016
 
V letu 2016 je operativna enota posredovala na 319 intervencijah ob različnih dogodkih. Med te intervencije ne upoštevamo prevozov vode, ki jih nekatere enote po Sloveniji upoštevajo. V ZGRS je bilo organizirano dežurstvo na domu za potrebe intervencij. ZGRS je največkrat posredoval pri tehničnih intervencijah (31,7 %), sledijo požari v naravnem okolju (28,2 %), posredovanja ob prometnih nesrečah (17,2 %), požari na objektih (14 %), požari na prometnih sredstvih (5,4 %) ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi (1 %). V letu 2016 beležimo večje število požarov na objektih, večje število prometnih nesreč ter večje število požarov v naravnem okolju. Požar v naravnem okolju so nam tudi v letu 2016 prizanesli še posebej, če ne upoštevamo največjega požara na Krašek robu na območju občine Koper, ker smo skupaj z skupino dežurnih gasilcev aktivno sodelovali.
 
V letu 2016 beležimo, kar nekaj večjih intervencij, ki so povezane z različnimi področji delovanja in sicer:
  • Masovna prometna nesreča na avtocesti Senožeče – Razdrto, kjer so v prometni nesreči umrle štiri osebe, večje število poškodovanih oseb in zaradi razsežnosti nesreče zelo zahtevno in dolgotrajno delo gasilcev na intervenciji;
  • Požar na proizvodnem objektu v vasi Povžane, kjer je zagorel objekt za proizvodnjo penastih izdelkov, ki se uporabljajo za izdelavo sedežnih garnitur v površini cca 750 m2. Posredovalo je večje število gasilcev, za pomoč so prosili tudi gasilsko avtolestev iz GB Koper.
  • Požar v naravnem okolju na Kraškem robu, kjer smo aktivno sodelovali gasilci ZGRS Sežana, gasilci KGZ ter ekipa dežurnih gasilcev, ki se izobražujejo za požare v naravnem okolju v ICZR - podcentru Sežana. V požaru je pogorelo 459 ha površine.
 
Na vseh večjih intervencijah sodeluje večje število gasilcev, pripadnikov ZRP in drugih, zato tu velja omeniti pomembnost prisotnosti ekipe NMP njihovega sodelovanja na intervencijah saj se ob takih razsežnostih, ki pomenijo običajno tudi večje tveganje lahko pojavijo poškodbe posredovalcev. Omenjeno področje sodelovanja NMP na intervencijah je treba sistemsko in zakonsko urediti ter stroške prenesti na Ministrstvo na zdravje in ne na lokalne skupnosti. Le tako bomo lahko zagotovili takojšnjo oskrbo morebitnih poškodovanih gasilcev, ki opravljajo nevarna dela.
 
Tudi v letu 2016 opažamo, da nam tehnične intervencije in prometne nesreče skupaj predstavljajo skoraj 50 % vseh intervencij. Te so po naravi veliko bolj zahtevne in kompleksne in od posredovalcev zahtevajo vrhunsko znanje in pripravljenost ter opremo za učinkovito odzivanje nanje. Te intervencije so tudi večja psihološka obremenitev za operativne gasilce saj se le ti neposredno srečujejo s prizadetimi prebivalci, težko poškodovanimi in kar je najbolj tragično tudi z mrtvimi.
 
Kljub navedenemu se v operativni enoti izraža velika pripravljenost za delo in pripravljenost za posredovanje in pomoč ljudem, ko jo le ti potrebujejo pa četudi za ceno lastnega zdravja.
Omenjena statistika intervencij priča, da so se intervencije v primerjavi z letom 2013 povečale za 31 % v primerjavi z letom 2014 za 12 % ter v primerjavi z letom 2015 za 9 %. Torej, že vrsto let opažamo, da se nam dviguje število intervencij, kar pomeni dodatno obremenitev poklicnih gasilcev, ki sodelujejo in rešujejo na intervencijah prav tako pa tudi večja iztrošenost tako osebne zaščitne in varovalne opreme kot tudi skupne opreme in predvsem vozil, ki so zelo iztrošena. Opažamo tudi, da se povečujejo intervencije na katere nas pozove Zdravstveni dom Sežana oziroma Nujna medicinska služba kot pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih ali pomoč zdravniku, ki sam brez reševalcev in reševalnega vozila odhiti na nujni dogodek. Povečanje intervencij je tudi posledica povečanja večstanovanjskih in individualnih stanovanjskih objektov, ki so se zgradili v zadnjih desetih letih in tako prispevali k večjemu številu prebivalcev. V tem obdobju so se pojavile tudi nove industrijske cone še posebej na Kozini v občini Hrpelje-Kozina in v Divači, ki predstavljajo dodatno požarno obremenitev navedenih občin. V omenjenih industrijskih conah vsako leto zrastejo novi industrijski objekti, ki predstavljajo dodatno požarno obremenitev in tveganje za nastanek požara ali druge nesreče.
 
Po podatkih DARS-a je odsek avtoceste Razdrto – Koper ali Razdrto – Sežana izredno obremenjen s tovornim prometom. Ta se v obdobjih pihanja močnega vetra (burje) še dodatno poveča zaradi zapore ceste Razdrto – Nova Gorica. V poletnih mescih in v času praznikov se povečuje tudi promet z osebnimi vozil. Po podatkih Agencije za varnost v prometu se je število smrtnih žrtev na avtocestah podvojilo v primerjavi z leto 2015, kar jasno priča na zgoraj omenjeno in na vse večjo obremenitev gasilcev, ki na takih dogodkih posredujejo.
 
Glede za omenjeno stanje, ki ga delno povzemajo tudi ocene ogroženosti občin ustanoviteljic ZGRS je sedanje stanje števila operativnih gasilcev še vedno sprejemljivo ob upoštevanju tako dobrih in strokovno usposobljenih operativnih enot osmih prostovoljnih gasilskih društev na območju delovanja ZGRS Sežana.
 
V ZGRS Sežana smo za potrebe občin ustanoviteljic po zagotavljanju nemotene oskrbe s pitno vodo ter za nujne potrebe okvare vodovodov opravili skupno 416 prevozov in prepeljali 2.616 m3 vode ali 2.616.000 litrov.
 

POMEMBNO

VREMENSKA POSTAJA

EU PROJEKT CROSSIT SAFER

ANKETA


Kako ocenjujete delo ZGRS Sežana na intervencijah?
Odlično
Dobro
Povprečno
Slabo
Ne morem oceniti

Poglej rezultate ankete

DEJAVNOSTI

Zavod poleg osnovnih dejavnosti reševanja in drugih gasilskih storitev opravlja še izvajanje izobraževanja gasilcev in predstavlja eno pomembnejših javnih institucij na kraškem območju.

NASVETI