ponedeljek | 4 julij |  2022

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje
Gasilska zveza Slovenije
SPIN - Obveščanje o dogodkih
AED Baza Slovenije
Prva pomoč
SZPV
Ministrstvo za obrambo
www.gasilci.org
Useful links
Global Disaster Alert and Coordination System
Dežurna služba ZGRS 05 7310 700 | 031 242 073
Statistika intervencij za leto 2015
  Operativni gasilci so delovali v štirih izmenah po šest gasilcev 24 ur na dan in 365 dni v letu. V operativni enoti v zadnjem letu ne beležimo večjih poškodb ali poklicnih bolezni, ki bi bile posledica dela ali delovnega okolja kar priča na to, da smo vsi operativni gasilci dobro pripravljeni na opravljanje zahtevnega gasilskega dela.  
V letu 2015 je operativna enota posredovala na 286 intervencijah ob različnih dogodkih. Med te intervencije ne upoštevamo prevozov vode, ki jih nekatere enote po Sloveniji upoštevajo. V ZGRS je bilo organizirano dežurstvo na domu za potrebe intervencij. ZGRS je največkrat posredoval pri tehničnih intervencijah (90), sledijo požari v naravnem okolju (79), posredovanja ob prometnih nesrečah (55), požari na objektih (33), požari na prometnih sredstvih (16), nesrečah z nevarnimi snovmi (8), lažne intervencije (5). V letu 2015 beležimo več požarov v naravnem okolju v primerjavi z letom 2014 vendar še vedno razmeroma malo v primerjavi s z običajnimi poletji
 
Za povečavo kliknite na sliko!
Statistika intervencij za leto 2015
 
V letu 2015 ne beležimo odmevnih intervencij pri katerih bi nastala gromozanska škoda ali več smrtnih žrtev.
 
Tehnične intervencije in prometne nesreče, ki skupaj predstavljajo 50 % vseh intervencij so po naravi veliko bolj zahtevne in kompleksne in od posredovalcev zahtevajo vrhunsko znanje in pripravljenost ter opremo za učinkovito odzivanje nanje. Te intervencije so tudi večja psihološka obremenitev za operativne gasilce saj se le ti neposredno srečujejo s prizadetimi prebivalci, težko poškodovanimi in kar je najbolj tragično tudi z mrtvimi.
 
Kljub navedenemu se v operativni enoti izraža velika pripravljenost za delo in pripravljenost za posredovanje in pomoč ljudem, ko jo le ti potrebujejo pa četudi za ceno lastnega zdravja.
 
Omenjena statistika intervencij priča, da so se intervencije v primerjavi z letom 2013 povečale za 31 % v primerjavi z letom 2014 pa za 12 %. Torej, že vrsto let opažamo, da se nam dviguje število intervencij, kar pomeni dodatno obremenitev poklicnih gasilcev, ki sodelujejo in rešujejo na intervencijah prav tako pa tudi večja iztrošenost tako osebne zaščitne in varovalne opreme kot tudi skupne opreme in predvsem vozil, ki so zelo iztrošena in stara okrog 30 let. Povečanje intervencij je tudi posledica povečanja večstanovanjskih in individualnih stanovanjskih objektov, ki so se zgradili v zadnjih desetih letih in tako prispevali k večjemu številu prebivalcev. V tem obdobju so se pojavile tudi nove industrijske cone še posebej na Kozini v občini Hrpelje-Kozina in v Divači, ki predstavljajo dodatno požarno obremenitev navedenih občin. Poleg tega so se obstoječe industrijske cone razširile, zamenjale dejavnost in podobno.
 
V ZGRS Sežana smo za potrebe občin ustanoviteljic po zagotavljanju nemotene oskrbe s pitno vodo ter za nujne potrebe okvare vodovodov opravili skupno 416 prevozov in prepeljali 5.097 m3 vode ali 5.097.000 litrov.
 
Zgoraj omenjeno poročilo kaže na to, da je operativna enota ZGRS Sežana dobro usposobljena in pripravljena za izvajanje različnih intervencij ob požarih, prometnih nesrečah in drugih naravnih nesrečah. Zahvala gre vsem zaposlenim v ZGRS Sežana saj smo homogena organizacija, ki s skupnimi močmi pomagamo ljudem in poskušamo vse rezerve usmeriti v nabavo nove kvalitetnejše in bolj varne opreme. Na uspešnost intervencij vplivajo v veliki meri tudi vozila, nekatere najpomembnejša za posredovanje na najzahtevnejših intervencijah so stara okrog 30 let. Prepričani smo, da bi z boljšimi predvsem pa novejšimi vozili, ki bi bila sodobno opremljena bili uspešnejši, saj bi s hitrejšim dostopom do kraja intervencije lahko preprečili večjo škodo na premoženju in kar je najpomembneje, preprečili smrtne žrtve ali poškodbe na ljudeh.
 

POMEMBNO

VREMENSKA POSTAJA

EU PROJEKT CROSSIT SAFER

ANKETA


Kako ocenjujete delo ZGRS Sežana na intervencijah?
Odlično
Dobro
Povprečno
Slabo
Ne morem oceniti

Poglej rezultate ankete

DEJAVNOSTI

Zavod poleg osnovnih dejavnosti reševanja in drugih gasilskih storitev opravlja še izvajanje izobraževanja gasilcev in predstavlja eno pomembnejših javnih institucij na kraškem območju.

NASVETI