predani poslanstvu
gašenja in reševanja
SEŽANASLUŽBOREŠEVALNOGASILNO INZAVOD ZA

Javni zavod Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požari ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območjih občin DivačaHrpelje-KozinaKomen in Sežana.

OBVESTILA

OGLJIKOV MONOKSID – TIHI UBIJALEC

Kaj je ogljikov monoksid oz. oksid (CO)? Pravilnejše je poimenovanje ogljikov oksid, vendar pa je v splošni rabi še vedno bolj pogosto poimenovanje ogljikov monoksid. Kemijski simbol za ogljikov monoksid je CO. Ogljikov monoksid je zelo…

KAKO RAVNAMO V PRIMERU DIMNIŠKEGA POŽARA OZ. POŽARA KATRANSKIH OBLOG V DIMOVODNI NAPRAVI?

Dimniški požar je posledica tvorjenja katranskih oblog v dimovodni napravi, ki se vnamejo. Katranske obloge nastanejo zaradi neustreznih pogojev za zgorevanje goriva (npr. neustrezen dovod zraka), slabe kvalitete goriva (npr. vlažen les),…

Interreg KARST-SAFE

Kljub zasneženim razmeram na cesti so se partnerji projekta KARST SAFE, preventivni ukrepi za varen Kras, sofinanciranega iz programa Interreg VI-A Italija-Slovenija (link), sestali v prostorih vodilnega partnerja Občine Sežana na prvem…

Zaledenele vodne površine

Ob večdnevnih nizkih temperaturah lahko zamrznejo številne vodne površine, kar omogoča različne oblike rekreacije: hojo, drsanje, igranje hokeja in druge aktivnosti na ledu. Vsako zimo se ob tem pojavita vprašanji, kdaj so zaledenele…

Danes je z vami

©2008- 2023 Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška 13, SI-6210 Sežana, Slovenija, 05 7310 700, 031 242 073