Veliko časa preživimo v bivalnih prostorih pa tudi v naravi in prometnih sredstvih, zato možnosti, da bi povzročili požar, na nas prežijo v vsakem koraku. Pomembno je, da poznamo preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečimo nastanek požara, in ukrepe, s katerimi ga lahko omejimo oziroma pogasimo.

Požar v objektu

Najpogostejši vzroki za nastanek požara so človekovo nepravilno in malomarno ravnanje (na primer pri kuhanju, kajenju, uporabi sveč), ne-vzdrževane kurilne naprave in dimniki, nepravilna uporaba in poškodbe električnih naprav, otroška igra z ognjem, neprevidno delo z odprtim ognjem, udar strele in drugo.

Preventivni ukrepi

Pazite na dogajanje v kuhinji. Vključenega štedilnika, pečice, grelnika vode, fondija, opekača in drugih naprav ne puščajte brez nadzora. V bližini plinskega štedilnika ne shranjujte kuhinjskih krp, papirnatih brisač, papirnatih in plastičnih škatel ali drugih predmetov, saj jih lahko zajame ogenj. 

Gospodinjske in elektronske naprave izklopite, če jih ne uporabljate. Če ste odsotni dalj časa, izklopite naprave tudi iz električnega omrežja (ne puščajte jih v stanju pripravljenosti). 

Redno pregledujte električne vodnike, podaljške, vtičnice, vtikače, stikala in podobno. Ne uporabljajte jih, če so poškodovani. Elektrikar naj jih zamenja z novimi. Električnih vtičnic in razdelilnikov ne preobremenjujte. 

Baterije ali akumulatorje telefonov, računalniške opreme, gospodinjskih naprav, igrač in podobno je treba ustrezno hraniti. Iztrošene baterije ali akumulatorje po prenehanju uporabe odložite na ustrezno zbirno mesto. Pri polnjenju in hranjenju upoštevajte navodila proizvajalca.

Sveče naj stojijo na trdni in negorljivi podlagi, na primer v negorljivem svečniku. Ne postavljajte jih na prepih ali v bližino gorljivih snovi. Goreče sveče naj se ne stikajo med seboj. Upoštevajte najmanjšo varnostno razdaljo, ki jo predpiše proizvajalec. Gorečih sveč ne premikajte in ne nosite po prostoru. Sveče naj nikoli ne gorijo brez nadzora.

Jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom ne shranjujte v prostorih, ki so nižji od okoliškega zemljišča, v prostorih, kjer temperatura lahko preseže 40 °C, in v spalnih prostorih. 

Lahko vnetljive in gorljive snovi hranite v zaprti prvotni embalaži v primerno zračenem prostoru, stran od ognja in vira toplote ter zunaj dosega otrok in dostopa živali. 

Če kadite, uporabite pepelnike iz negorljive snovi. Pepel in ogorke odstranite šele, ko so popolnoma ohlajeni, ali pa jih prej navlažite. Ne kadite v postelji. 

Pred spanjem poglejte, ali ste izklopili štedilnik in električne grelne naprave, ugasnite sveče, radijski in televizijski sprejemnik in luči ter poskrbite za druge ukrepe, da preprečite požar. 

Če prostore ogrevate z električnimi grelnimi napravami (električni radiatorji, kaloriferji in podobno), v njihovi bližini ne shranjujte snovi, ki hitro zagorijo. Ne pokrivajte jih s krpami, prti, papirjem ali drugimi predmeti. Na njih ne sušite perila. 

Poskrbite za redno čiščenje kurilnih naprav in dimnikov. Stene okoli kamina ali peči naj bodo iz negorljive snovi. Varnostno območje pred kuriščem mora biti narejeno iz negorljive snovi in očiščeno. V bližini kamina ali peči ne shranjujte snovi, ki hitro zagorijo. Pred prižgan kamin ali peč postavite varnostni zaslon.

Poskrbite za varnost otrok. Z njimi se pogovorite o nevarnosti ognja in vzrokih za nastanek požara. Dajte jim jasna navodila, kaj lahko in česa ne smejo, pri tem upoštevajte njihovo starost. Starejši otroci so lahko sami doma, zato jih poučite tudi o varni evakuaciji in klicu na številko 112. Pospravite predmete, ki lahko povzročijo požar, če bi se otroci igrali z njimi. Sveče, vžigalice, vžigalnike in podobno hranite tako, da jih otroci ne morejo doseči. Otrok ne puščajte samih v sobi s kaminom, pečjo, prižganimi svečami. Če imate doma javljalnik, morajo otroci poznati njegov zvok in vedeti, kaj storiti, če ga zaslišijo. Če stanujete v večstanovanjski stavbi, si skupaj z otroki oglejte, kje poteka evakuacijska pot, znake, ki jo označujejo, in pojdite po njej do zbirnega mesta. 

Posebno pozornost je treba nameniti starejšim ljudem, gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim. Nekateri živijo samostojno, nekateri potrebujejo občasno pomoč drugega človeka osebe, nekatere pomoč potrebujejo stalno. Priporočamo, da te osebe oziroma njihovi družinski člani ali skrbniki obvestijo sosede, sodelavce, sošolce, učitelje, osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, da bodo ob evakuaciji potrebovali pomoč in kakšna naj bo ta pomoč. 

Poskrbite za varnost hišnih ljubljenčkov. Preprečite, da bi grizli vodnike, prevrnili sveče in podobno, saj lahko tako povzročijo požar.

Priporočamo, da tudi v stanovanje namestite gasilnike, požarne odeje, javljalnike požara in javljalnike ogljikovega monoksida, kjer je to potrebno. V bivalni prostor s kurilno napravo, odvisno od zraka v prostoru, je treba namestiti javljalnik ogljikovega monoksida.

Zagori lahko tudi, ko ste odsotni. Takrat je nevarnost, da se bo požar razširil, še večja, saj ni nikogar, ki bi požar omejil. Pred odhodom na dopust poskrbite za požarno varnost svojega doma. 

Seznanite se s številko za klic v sili 112.

Vir: https://www.gov.si/

Ob nesrečah je lahko poškodovana gospodarska javna infrastruktura in zaradi tega prekinjena ali motena oskrba z elektriko, zemeljskim plinom in vodo. Poškodovani so lahko kanalizacijski sistemi in sistemi ogrevanja. Prav tako so lahko poškodovane in neprevozne ceste ter prekinjene železniške povezave. Pride lahko tudi do motenj v komunikacijskih sistemih. Trgovine, bencinski servisi, šole in druge ustanove so lahko zaprte, plačilo s plačilnimi karticami ni mogoče, bankomati pa ne delujejo.

V nadaljevanju so našteti prehrambni in drugi izdelki, ki jih je priporočljivo pripraviti za primer naravne ali druge nesreče. Pripravite jih glede na potrebe družinskih članov in prostorske ter finančne zmožnosti. Izdelke v zalogi je treba redno pregledovati in obnavljati; zato priporočamo, da pregled opravite dvakrat na leto, na primer ob prehodu z zimskega na poletni čas in s poletnega na zimski.

Nujna zaloga hrane

Hrana je nujna za preživetje. S pravilno prehrano se telo obnavlja, ohranja svojo delovno sposobnost in kljubuje številnim boleznim in naporom.

Ob nesrečah in daljšem izpadu električne energije so lahko moteni ali celo onemogočeni toplotna obdelava hrane, oskrba z vodo, priprava tople vode, hlajenje in drugo, pri katerih je za delovanje nujna električna energija.

Primanjkuje lahko živil, redna oskrba z njimi je ovirana, poslabšajo se razmere, v katerih se živila pripravljajo. V brošuri Varnost živil v izrednih razmerah si lahko preberete še več napotkov.

Priporočljivo je, da pripravite nujno zalogo hrane.

Pri izbiri živil upoštevajte prehranske potrebe družinskih članov, na primer dojenčkov, otrok, starejših, bolnikov, nosečnic, doječih mater, oseb, ki imajo predpisano dieto, ter oseb s prehranskimi omejitvami in alergijami na hrano.

Poskrbite tudi za zalogo hrane za domače živali.

Živila shranite v suhih, hladnih in temnejših prostorih. Shranjena naj bodo v vodotesni embalaži oziroma v embalaži, v kateri je vsebina varna pred glodavci, insekti in drugimi škodljivci. Živil ne shranjujte skupaj z nevarnimi snovmi.

Živila v zalogi je treba pregledovati in obnavljati. Ob pregledu zavrzite živila, ki jim je rok trajanja potek ali so videti neprimerna za uživanje. Upoštevajte rok trajanja, ki ga je določil proizvajalec. Če je rok trajanja označen kot uporabno najmanj do in je že potekel, so živila lahko še vedno primerna, če:

 • embalaža ni poškodovana ali drugače spremenjena,
 • površina živila ni poškodovana, nagnita ali sluzasta,
 • so videz, vonj in okus tipični za to vrsto živila,
 • so brez neprijetnih priokusov ali vonja,
 • živilo ne vsebuje ostankov mrčesa ali glodavcev,
 • je struktura živila nespremenjena, niso izločene posamezne sestavine in ni sledi bakterijskega vrenja.

Za pripravo hrane pripravite plinski kuhalnik, odpirač za pločevinke, nekaj posode, jedilni pribor za enkratno uporabo in drugo. Upoštevajte priporočila za pripravo varne hrane. V brošuri Varnost živil v izrednih razmerah preberite več napotkov.

Zaloga vode

Ob naravnih nesrečah je lahko poškodovano vodovodno omrežje. Če uporaba pitne vode pomeni nevarnost za zdravje, jo upravljavec neha dobavljati ali omeji njeno uporabo, odredi prekuhavanje ali zagotovi nadomestno oskrbo s pitno vodo (na primer ustekleničena voda, voda iz cistern, lokalna priprava in drugo). V brošuri Varnost živil v izrednih razmerah najdete več napotkov.

Doma lahko pripravite stalno zalogo pitne vode vsaj za tri dni (na primer ustekleničeno vodo), pripravite pa lahko tudi sredstva za razkuževanje vode.

Ob naravnih in drugih nesrečah je treba zagotoviti minimalno količino 7,5 litra pitne vode na osebo na dan. Ta količina je namenjena pitju, pripravi hrane in osnovni osebni higieni. Takšna preskrba lahko traja največ dva do tri dni. Količina se mora nato povečati na najmanj 20 litrov na osebo na dan, izjemoma na 15 litrov.

Priporočamo, da pripravite zalogo pitne vode vsaj za tri dni.

Pri zagotavljanju minimalne količine pitne vode je treba upoštevati predvsem klimatske razmere, fizično aktivnost, spol, starost, nekatera fiziološka stanja (nosečnost, dojenje), tip prehrane in zdravstveno stanje osebe.

Poskrbite tudi za zalogo vode za domače živali.

Vodo shranite v hladnem prostoru, zaščiteno pred soncem in drugimi viri toplote. Pred uporabo se prepričajte, da embalaža ni poškodovana.

Zalogo vode je treba pregledovati in obnavljati. Upoštevajte rok trajanja, ki ga je določil proizvajalec.

Domača lekarna

Pripravite najnujnejša zdravila in opremo za prvo pomoč:

 • zdravila, ki jih morate redno jemati,
 • zdravila za zniževanje telesne temperature,
 • zdravila proti bolečinam,
 • zdravila za prebavne motnje,
 • obveze, obliže, gaze,
 • termometer, škarje, pinceto,
 • sredstva za dezinfekcijo rok,
 • drugo, kar menite do boste potrebovali.

Pripravite tudi rezervne baterije za medicinske pripomočke (na primer slušne aparate).

Zdravila in opremo za prvo pomoč hranite v suhem in temnem prostoru.

Zalogo zdravil in opremo za prvo pomoč je treba pregledovati in obnavljati. Upoštevajte rok trajanja, ki ga je določil proizvajalec.

Higiena

Ob nesrečah se lahko higienske razmere zaradi pomanjkanje vode, poškodovanega kanalizacijskega sistema ali neustreznih prostorov poslabšajo in so lahko vzrok za bolezni in okužbe. Pomembno je, da poskrbite za osebno in splošno higieno.

Pripravite:

 • milo in šampon,
 • zobno pasto in ščetke,
 • toaletni papir, toaletne brisače, higienske vložke,
 • plenice,
 • pralni prašek,
 • razkužila, čistila in sredstva za dezinfekcijo,
 • sredstva proti mrčesu,
 • vrečke za odpadke,
 • drugo, kar menite, da boste potrebovali.

Drugi pomembni napotki

Pripravite oblačila in obutev: trpežne pohodne čevlje, gumijaste škornje, topla oblačila, vodoodporna oblačila, rokavice, odeje in podobno.

Za razsvetljavo pripravite baterijsko svetilko (ročno in naglavno) ali svetilne palice. Lahko pripravite tudi sveče in vžigalice, vendar jih ne prižigajte, če obstaja nevarnost eksplozije. Zagotovite požarno varnost. V temah Požar in Potres najdete še druge koristne nasvete.

Za spremljanje informacij pripravite baterijski radijski sprejemnik. Na zalogi imejte tudi ustrezne rezervne baterijske vložke.

Dokumente in dragocenosti shranite v škatlah oziroma kasetah iz vodotesne in negorljive snovi.

Glede na predvideno oziroma pričakovano nesrečo lahko pripravite tudi orodje za odstranjevanje posledic naravnih nesreč, potopno črpalko za umazano vodo, zaščitno folijo, protipoplavne elemente in vreče ter drugo.

Razmislite tudi o drugih ukrepih, s katerimi lahko zmanjšate poškodbe in škodo (razporeditev in pritrditev pohištva in aparatov, hramba izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, vzdrževanje stavbe in okolice ter drugo).

Družinske člane seznanite z napotki, kako ravnati ob nesrečah.

Kontaktna kartica

Za vse družinske člane izpolnite osebne kontaktne kartice. Vsi člani naj imajo svojo kartico vedno pri sebi. Obrazec osebne kontaktne kartice najdete v zgibanki Ste pripravljeni na potres.

Obrazec gospodinjstva

Izpolnite obrazec gospodinjstva v primeru naravnih in drugih nesreč. Priporočljivo je, da obrazec hranite skupaj s fotokopijami pomembnejših dokumentov v vodotesni in negorljivi škatli oziroma kaseti.

Vir: https://www.gov.si/

Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste. Zavedati se moramo, da je preprečevalno ravnanje pomembno, saj lahko z ustreznim in pravočasnim odzivom preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo njene posledice. Že vnaprej se poučite, kako se na nesreče lahko pripravite in kako pravilno ravnati med njimi in po njih.

Osebna in vzajemna zaščita

Osebna in vzajemna zaščita zajema ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja.

Z objavljenimi napotki želimo prebivalce poučiti, kako se lahko pripravijo na nesreče, kako naj ravnajo med njimi in po njih, ter tako povečati njihovo pripravljenost na nesreče. 

Naravne nesreče

Nesreče, kot so požar, potres, poplave in žled, so naravne nesreče, na katere človek nima vpliva. Pomembno je, da veste, kako se zavarovati, če do nesreče pride, predvsem pa, kaj lahko naredite, da do nesreče ne pride oziroma jo omilite.

Druge nesreče

Človeka ogrožajo tudi druge nesreče, kot je jedrska nesreča ali nesreča z nevarnimi snovmi. Pri takih nesrečah je pomembno preventivno ravnanje, predvsem pa upoštevanje zaščitnih ukrepov, ki so predvideni po nesreči.

Pred in med nesrečo ter po njej

Preverite, katere nesreče ogrožajo območje, na katerem živite. Izvedite preventivne ukrepe, da bi se pred temi nesrečami zaščitili ali jih preprečili. Seznanite se s pravilnim ravnanjem, če bi prišlo do katere od teh nesreč. O tem, kaj je treba storiti ob posamezni nesreči, poučite tudi družinske člane. Zapomnite si številko za klic v sili 112 in, kaj morate ob klicu povedati operaterju v centru za obveščanje.

Nekatere nesreče lahko predvidite in se nanje pripravite, druge se zgodijo hitro in vas lahko presenetijo. Ob nesreči je zelo pomembno hitro in pravilno ravnanje, saj s tem lahko sebi in drugim rešite življenje ter zmanjšate škodo in posledice nesreče.

Po nesreči poskrbite za svojo varnost in varnost družinskih članov. Upoštevajte navodila pristojnih služb.

Klic v sili

Na številko za klic v sili 112 lahko kadar koli brezplačno pokličete v kateri koli državi članici Evropske unije, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Nanjo lahko kadar koli brezplačno pokličete s stacionarnega ali mobilnega telefona, tudi če je račun prazen. Na številko 112 lahko pošljete tudi kratko sporočilo (SMS). Podatki o klicih na številko 112 se hranijo šest mesecev. Zloraba klica na to številko je kazniva.

Vir: https://www.gov.si/

Danes je praznik vseh, ki v državi poskrbite za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ki ob izrednih razmerah poskrbite za učinkovito ukrepanje, varujete človeška življenja, skrbite za naše premoženje in preprečujete usodne posledice za okolje.

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=zAYVCI-9ckE