Ogljikov monoksid je plin brez barve, vonja in okusa in ga s čutili ne zaznamo. Je gorljiv in strupen. Nastaja pri nepopolnem izgorevanju v pečeh na trda, tekoča in plinasta goriva, v plinskih grelnikih ter pri delovanju bencinskih in dizelskih motorjev (agregatov, motornih žag, avtomobilov ipd.).

Glavni preventivni ukrepi so redno pregledovanje in čiščenje dimovodnih naprav, zračnikov in kurilnih naprav, zagotovitev dovoda svežega zraka ter namestitev javljalnikov ogljikovega monoksida. V zaprtih prostorih ne uporabljajte naprav z notranjim izgorevanjem.

Značilni prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom so glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, utrujenost, zmedenost, motnje vida, opotekanje pri hoji in zaspanost. Če jih opazite, takoj zapustite prostor in pokličite nujno medicinsko pomoč na telefonsko številko 112.

Vir: https://wap.sos112.si/Preventiva#OgljikovMonoksid

Velikokrat se zgodi, da ob požaru, nesreči ali ko nekdo potrebuje medicinsko pomoč, interventna vozila ne morejo pripeljati do vhoda v stavbo ali njegovo bližino. Na intervencijskih poteh in površinah, ki so namenjene gasilcem, so parkirana ali ustavljena vozila, na njih so postavljene ovire (zapornice, zaporni količki, zabojniki za smeti, cvetlična korita in podobno), dovozne poti so preozke, imajo neprimerne zavoje, delovne površine so neustrezne in podobno. Hitro posredovanje reševalcev, ki je v takih primerih še kako pomembno, je tako lahko onemogočeno.

Zavedati se je treba, da je preventivno delovanje zelo pomembno. Z ustreznim in pravočasnim ravnanjem se lahko prepreči marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjša njene posledice.

Poskrbeti je treba, da bodo intervencijske poti in površine za gasilce vedno proste in prehodne. Upoštevati je treba talne oznake in prometne znake, s katerimi so te površine označene. Vozila morajo biti parkirana le na označenih parkirnih mestih, površine pa morajo biti očiščene (odstranjene večje veje, postriženo grmovje, očiščen sneg in podobno). Zabojniki za smeti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo dovozov in dostopov. Na površinah ne smejo biti postavljene ovire, ki jih ni možno odstraniti (betonska cvetlična korita in podobno). Če so nameščeni zapornice in zaporni količki, naj bodo takšni, da jih lahko ob intervenciji odprejo tudi vozniki interventnih vozil.

Vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/oktober-mesec-pozarne-varnosti-2/