Dimniški požar je posledica tvorjenja katranskih oblog v dimovodni napravi, ki se vnamejo. Katranske obloge nastanejo zaradi neustreznih pogojev za zgorevanje goriva (npr. neustrezen dovod zraka), slabe kvalitete goriva (npr. vlažen les), neustreznega načina kurjenja (npr. pripiranje zraka, neustrezno nalaganje) ali neustrezno dimenzionirane dimovodne naprave (sanacije so danes nujnost).

Kakšni so priporočeni ukrepi v primeru dimniškega požara?

Zapremo dovod zraka v kurišče (vrata kurišča, odprtine itd.).
Umaknemo gorljive materiale od kurilne in dimovodne naprave ter čistilnih vratc.
Pokličemo center za obveščanje (112)!
Dimniškega požara nikoli ne gasimo z vodo, saj lahko pride do eksplozije.

Ker lahko temperature ob požaru katranskih oblog presežejo 1000 ˚C, lahko pride do poškodb dimovodne naprave. Zaradi slednjega po dimniškem požaru obvezno obvestimo izbrano dimnikarsko družbo, da preveri pogoje za nadaljnje varno obratovanje kurilne naprave – dimnikarska služba mora izdati zapisnik pregleda. Poškodbe so lahko tudi vzrok za uhajanje CO, zaradi česar je nujna previdnost ob teh dogodkih. Odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti prepustimo strokovno usposobljenim izvajalcem.

OB DIMNIŠKEM POŽARU JE NUJNO POTREBNO OBVESTITI IZBRANO DIMNIKARSKO DRUŽBO, DA UGOTOVI IN EVIDENTIRA VZROKE TER PREVERI POGOJE ZA NADALJNJE VARNO OBRATOVANJE NAPRAV. ODPRAVO UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI PREPUSTIMO STROKOVNO USPOSOBLJENIM IZVAJALCEM.

Vir: https://gasilec.net/preventiva/#1605963844844-2901338e-95e2

6.12.2022 smo imeli zaposleni Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in sindikat Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana strokovno ekskurzijo v Pulju. Obiskali smo poklicno gasilsko enoto v Pulju Javna vatrogasna postrojba Pula. Spoznali smo njihovo gasilsko enoto, njihov način operativnega delovanja, gasilska vozila in opremo, ki jo uporabljajo na intervencijah.
4. decembra goduje Sveta Barbara, ki je zavetnica zidarjev, stolpov, kmetov, arhitektov, gradbenih delavcev, krovcev, zidarjev, livarjev, kovačev, kamnosekov, tesarjev, gasilcev, umirajočih in za srečno zadnjo uro; proti ognju, neurju, vročici in kugi.

Viri:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveta_Barbara

Med božičnimi in novoletnimi prazniki bodite pozorni tudi na požarno (ne)varnost. Praznična smreka naj bo stabilno postavljena in oddaljena od ognja ali vira toplote. Sveče naj bodo na trdni, ravni in negorljivi podlagi, ne pustite jih goreti brez nadzora. Za praznično okrasitev doma uporabite težko gorljive materiale in samo standardizirane električne lučke.

Izbira in postavitev novoletne smreke

 • Pri nakupu ali najemu naravne smreke preverite, če je sveža (iglice morajo biti zelene, ne smejo odpadati, pri dotiku se upognejo in ne prelomijo, deblo mora biti lepljivo).
 • Naravna smreka naj ima vedno dovolj vode, saj je suha bolj nevarna za nastanek požara.
 • Če se odločite za nakup umetne smreke, priporočamo nakup takšne, ki je narejena iz težko gorljive snovi.
 • Smreko trdno postavite v stojalo v bližini vtičnic.
 • Smreki se ne približujte z odprtim ognjem (prižganimi svečami, vžigalicami, vžigalniki, kresničkami ipd.).
 • Otrokom in domačim živalim preprečite, da bi skakali okrog smreke ali plezali nanjo.
 • Po končanih praznikih suho smreko ustrezno odstranite – nikoli je ne sežigajte v kaminu ali peči.

Okrasitev doma

 • Za okrasitev doma ali smreke priporočamo nakup okraskov, narejenih iz težko gorljivih snovi.
 • Okraske in darila postavite tako, da bodo dovolj odmaknjeni od virov ognja in toplote.
 • Takoj, ko so darila odvita, odstranite darilni papir, škatle in dekorativne trakove, saj lahko hitro zagorijo.
 • Lučke naj bodo narejene po ustreznem standardu, uporabljajte jih po navodilu proizvajalca.
 • Kratek stik lahko povzroči požar, zato pred namestitvijo lučk preglejte kable in ne preobremenjujte vtičnic.
 • Na smreko, ki je narejena iz kovine ali aluminija, ne obešajte električnih lučk.
 • Preden odidete od doma ali greste spat, izklopite vse lučke in pogasite sveče.

Uporaba sveč

 • Namestite jih v negorljiv svečnik ali drugo primerno posodo, stojijo naj ravno in stabilno.
 • Gorečih sveč ne postavljajte na prepih, v bližino gorljivih snovi (zavese, papir ipd.) ali naprav, ki oddajajo toploto (peči, električni aparati ipd.).
 • Goreče sveče naj se ne stikajo. Pri postavitvi upoštevajte najmanjšo varnostno razdaljo, ki jo predpiše proizvajalec.
 • Sveče postavite tako, da jih ne morejo doseči otroci ali živali.
 • Sveč, ki krasijo smreko, ne prižigajte.
 • Gorečih sveč ne premikajte in ne nosite po prostoru.
 • Preden sveče prižgete, z njih odstranite ovoje in nalepke.
 • Pred prižiganjem stenj, če je dolg, odrežite za približno centimeter.
 • Dogorelih vžigalic nikoli ne mečite v staljen vosek.
 • Sveče nikoli ne ugašajte s pihanjem v plamen ali s tekočino, raje uporabite zvonček za gašenje.

Praznovanja, zabave

 • Če doma organizirate zabavo in gostje kadijo, določite varno mesto za kajenje in zagotovite dovolj negorljivih pepelnikov, ki jih pogosto praznite, vsebino pa prej navlažite.
 • Vžigalice in vžigalnike pospravite, tako da jih otroci ne morejo doseči.
 • Po končani zabavi preglejte odeje, blazine, kavče in koše za odpadke, če morebiti ni med njimi tlečih ogorkov.
 • Bodite pazljivi na dogajanje v kuhinji, hrana, ki se kuha ali peče, naj bo vedno pod nadzorom.
 • Gorečega olja, maščobe ali alkohola nikoli ne gasite z vodo, posodo pokrijte s pokrovko in ugasnite štedilnik.
 • Če zagori v pečici ali mikrovalovni pečici, jo izklopite in je ne odpirajte.
 • Med prazniki pripravljamo posebne vrste jedi. Pri segrevanju alkoholnih pijač bodite pozorni, da se ne vžgejo – če se to zgodi, jih pokrijte s pokrovko in izklopite štedilnik. Pri flambiranju bodite pozorni, da alkohola ne prižgete pod vključeno napo, saj lahko plamen potegne vanjo.
 • Prasketanje ognja in svetloba pramena v kaminu ustvarjata prijetno vzdušje, vendar se mnogi niti ne zavedajo, da tudi ogenj v kaminu lahko povzroči požar.

Uporaba pirotehničnih izdelkov

 • Rakete postavite v vedro s peskom ali zaboj in jih usmerite stran od gledalcev in objektov.
 • Ne sprožajte jih v bližini vnetljivih snovi.
 • Za morebitno gašenje imejte pripravljeno vodo.
 • Nikoli ponovno ne prižigajte ognjemeta, ki se ni popolnoma sprožil.
 • Ostanke ognjemeta namočite v vodo in ga šele nato ustrezno odvrzite.

Požarna varnost med dopustom

Številni se med prazničnimi dnevi odpravijo na dopust. Preden zapustite dom, ga navadno zaščitite pred vlomilci, enako je pomembno, da poskrbite tudi za požarno varnost.

Vir : https://www.gov.si/novice/2019-12-24-naj-prazniki-zazarijo-ne-zagorijo/