Velika požarna ogroženost po državi odpravljena z izjemo v Ajdovščini

Uprava za zaščito in reševanje z današnjim dnem razglaša preklic požarne ogroženosti naravnega okolja v državi. Velika požarna ogroženost še vedno velja v občini Ajdovščina.

Uprava za zaščito in reševanje na podlagi Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju z današnjim dnem razglaša preklic zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja na obmocju občin Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava, ki je bila razglašena 20. julija letos. Uprava prav tako preklicuje veliko požarno ogroženost naravnega okolja v vseh občinah v državi, ki je bila razglašena istega dne, pri čemer velika požarna ogroženost še vedno velja v obcini Ajdovščina.

Z dnem preklica velike požarne ogroženosti naravnega okolja bosta Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija prenehala izvajati poostren nadzor.