1. marec dan CZ

Danes je praznik vseh, ki v državi poskrbite za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ki ob izrednih razmerah poskrbite za učinkovito ukrepanje, varujete človeška življenja, skrbite za naše premoženje in preprečujete usodne posledice za okolje.

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=zAYVCI-9ckE