ponedeljek | 4 julij |  2022

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje
Gasilska zveza Slovenije
SPIN - Obveščanje o dogodkih
AED Baza Slovenije
Prva pomoč
SZPV
Ministrstvo za obrambo
www.gasilci.org
Useful links
Global Disaster Alert and Coordination System
Dežurna služba ZGRS 05 7310 700 | 031 242 073
 
Slovenija, 1.7.2022
Izredni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije

 Razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja na območju celotne države
 

Opozorilo

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 1. julijem 2022 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

 

https://www.gov.si/novice/2022-06-30-izredni-informativni-bilten-centra-za-obvescanje-republike-slovenije/

 

 
 
Povir, 27.6.2022
POŽAR V NARAVNEM OKOLJU

 Ob 11.31 je ob avtocesti Sežana -razcep Gabrk, občina Sežana, zagorel borov gozd. Požar na površini 1000 kvadratnih metrov smo pogasili gasilci ZGRS Sežana, PGD Sežana in PGD Povir.
 
 
 
 
 
Ptuj, 24.5.2022
Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2022

Največji dogodek v Sloveniji, na katerem se prebivalcem širšega območja predstavljajo enote Civilne zaščite, reševalne službe ter domače in tuje službe in nevladne organizacije, ki so pri nas vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, bo letos potekal v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj, med 26. in 28. majem.
 
 

 
 
 

 
 
 
Sežana, 4.5.2022
4. maj - Sveti Florijan

 Sv. Florjan je bil veteran rimske vojske ter visoki državni uslužbenec v mestu Cetium. Za časa preganjanj kristjanov so ga privedli v pogansko svetišče na kraju Dioklecijanovega pregnanstva, da bi pred vsemi žrtvoval poganskim bogovom. Okrivljen je bil, ker je bil kristjan in ker je v Lauriacumu obiskoval kristjane ter jih bodril, naj vztrajajo v izgnanstvu. Pozvali so ga, naj se tudi sam odreče svojemu krščanskemu prepričanju. Florjan o tem ni hotel niti slišati, kaj šele zatajiti svojo vero, zato so ga mučili in pretepli. Nazadnje so ga obsodili na smrt in ga z mlinskim kamnom okrog vratu vrgli v reko Enns, da je umrl kot mučenec. To se je zgodilo 4. maja leta 304, zato je bil ta dan izbran za njegov god. Telo, ki so ga pozneje našli je pokopala vdova z imenom Valerija. Mučenikovo telo je pokopano nedaleč od Lauriacuma, nad grobom je kasneje nastala slavna opatija St. Florjan.

 

Čaščenje sv. Florjana je razširjeno po Avstriji, Bavarskem, tudi po naših krajih. Sv. Florjan je patron proti požarom in poplavam in zavetnik gasilcev. V Dravski banovini so se gasilci imenovali tudi »vitezi svetega sv. Florjana«.

 

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Florjan

 

 

 
 
Sežana, 29.4.2022
NAPOTKI ZA KURJENJE KRESOV

 Vsako leto predvsem na predvečer prvega maja po Sloveniji zagori na stotine kresov. Kurjenje kresov si predstavljamo predvsem kot prijeten kulturni ali družabni dogodek, vendar pa lahko prinaša tudi nevarnost za nastanek požara. Da bi bilo kresovanje varno in prijetno, da s kurjenjem ne bi povzročali nevarnosti požara, naj organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajo predvsem:
 • prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
 • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino);
 • kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;
 • ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba kurjenje kresa prekiniti;
 • pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;
 • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih. Tudi občine lahko s svojimi predpisi določijo še dodatne pogoje, omejitve oziroma prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/in omejitve ter prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. v bivalno okolje), kar je vse treba pri kurjenju kresov tudi upoštevati. Prav tako lahko dodatne omejitve ali prepovedi veljajo za določena posebej zavarovana območja kot so npr. Trigavski narodni park, območja, ki spadajo v Natura 2000 ipd. Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

Če je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, kurjenje kresov v naravnem okolju na območjih, kjer velja razglas, ni dovoljeno.

 

Vir: Besedilo je pripravljeno na podlagi določb predpisov, standardov, priporočil in drugih vsebin objavljenih na spletnih straneh ministrstev, služb, organizacij in podobno:

 
 
 
 
Slovenija, 31.3.2022
PREKLIC VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

 Velika požarna ogroženost za območja naravnega okolja brez snežne odeje je z dnem 31. 3. 2022 preklicana.
 

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju  z 31. marcem 2022 razglašamo preklic velike požarne
ogroženosti naravnega okolja, razglašene 14. marca 2022, na območju celotne države.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta z 31. marcem 2022 prenehala izvajati poostren nadzor.


Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

 
 
Slovenija, 14.3.2022
VELIKA POŽARNA OGROŽENOST NARAVNEGA OKOLJA

Razglašena je velika požarna ogroženost naravnega okolja od 14. marca 2022 na območju celotne države!

Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje!

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano:

-požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar,

-kuriti in požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih,

-kuriti kresove,

-izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahkopovzročijo požar,

-izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor!

 

 

 

 
 
Barka, 2.3.2022
Požar v naravi

 Ob 19.12 je pri naselju Barka, občina Divača, zaradi nepogašenega kurišča zagorela skladovnica drv. Gasilci PGD Divača in ZGRS Sežana smo drva pogasili in dodatno zalili. V požaru je zgorelo približno pet kubičnih metrov drv.
 
 
 
Kačiče, 28.2.2022
Dimniški požar

 Ob 18.20 so v naselju Kačiče, občina Divača, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Divača in ZGRS Sežana smo goreče saje pogasili, dimnik pregledali in ga očistili.
 
 
 
 
Sežana, 1.3.2022
1. MAREC DAN CIVILNE ZAŠČITE

 1. marec se praznuje kot »Dan Civilne zaščite«. Vlada Republike Slovenije je leta 1992 določila 1. marec za Dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z Dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.
 
 
Sežana, 17.2.2022
Prometna nesreča

 Ob 19.17 je na Partizanski cesti v Sežani, na prehodu za pešce osebno vozilo zbilo pešca. Posredovali smo gasilci ZGRS Sežana, ki smo razsvetljevali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri oskrbi in prenosu poškodovanca v reševalno vozilo ter policiji pri usmerjanju prometa. Poškodovana oseba je prepeljana na nadaljnje zdravljenje v SB Izola.
 
 
 
Plešiviva, 13.2.2022
Požar v naravi

 Ob 12.43 je med Plešivico in Merčami, občina Sežana, kurjenje ušlo izpod nadzora. Gasilci ZGRS Sežana, PGD Sežana in Povir smo požar pogasili. Pogorelo je približno pol hektarja trave in grmičevja. Robove požarišča smo izdatno zalili z večjo količino vode.
 
 
 
Sežana, 14.2.2022
Razpis za prosto delovno mesto

Številka: 37-1/2022
Datum: 14. 02. 2022
 
Zadeva: Objava razpisa za prosto delovno mesto
 
V skladu s 23. členom Statuta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in 13. členom Kolektivne pogodbe za poklicne gasilce in druge delavce zaposlene v Javnem zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana, na podlagi kadrovskega načrta in usklajenega finančnega načrta zavoda, direktor zavoda razpisuje prosto delovno mesto
 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI (m/ž)
 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 1. zaključena višja strokovna ali višješolska izobrazba (prejšnja);
 2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj;
 3. ne sme biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 4. zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 5. psihofizična sposobnost za opravljanje del;
 6. ustrezne organizacijske sposobnosti;
 7. kreativnost in ustvarjalnost;
 8. samoiniciativnost;
 9. komunikativnost in smisel za delo v skupinah ter sodelovanje med različnimi organizacijami, ki sodelujejo na operativnem področju.
 10. vozniški izpit »B« kategorije.
  
Funkcionalna (dopolnilna) znanja:
 1. opravljen tečaj iz varstva pri delu in požarnega varstva;
 2. aktivno obvlada slovenski jezik;
 
Druge zahteve:
 1. poskusno delo 2 meseca.
 
Ključne delovne naloge:
 1. pomoč pri organiziranju in vodenju dela v servisu RGA;
 2. zagotavljanje brezhibnega delovanja servisa gasilske tehnike, instalacij in opreme za gašenje;
 3. delo na preventivnem področju;
 4. delo na področju internih, mednarodnih in EU projektih;
 5. izvajanje zahtevnih servisnih dejavnosti;
 6. opravlja druge splošne reševalne naloge z Zakona o gasilstvu in druga dela po nalogu vodje preventive in direktorja-poveljnika.
 
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti potrdila, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev in sicer:
 1. pod točko 1 mora kandidat predložiti diplomo o pridobljeni ustrezni izobrazbi;
 2. pod točko 2 mora kandidat svoje delovne izkušnje vpisati v obrazec EUROPASS – curriculum vitae pod rubriko DELOVNE IZKUŠNJE;
 3. pod točko 3 mora kandidat predložiti potrdilo o nekaznovanosti, ki ga pridobi iz sodišča ali ustrezno izjavo, da je potrdilo v pridobivanju in ga naknadno dostavi, če je pozvan;
 4. pod točko 4 mora kandidat predložiti izjavo s katero jamči, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 5. pod točko 5-9 mora kandidat vpisati ustrezne izkušnje iz predhodnega dela v obrazec EUROPASS – curriculum vitae;
 6. pod točko 10 mora kandidat predložiti kopijo vozniškega dovoljenja z jasno razvidnim podatkom o zahtevanem vozniškem dovoljenju.
 
Prijava na razpis mora biti obvezno oddana na obrazcu EUROPASS – curriculum vitae, ki je dosegljiv na spletni strani https://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions. Na zahtevo kandidata in ob predložitvi elektronskega naslova lahko obrazec tudi pošljemo.
 
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo s priporočeno pošiljko po navadni pošti na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana z oznako »Prijava na razpis – SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI«. Zaradi razmer povezanih s COVID-19 osebna oddaja vloge ne bo mogoča. Obravnavane bodo prijave na razpis, ki bodo na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana prispele po pošti do petka 18. 02. 2022.
 
Kandidat mora izpolniti soglasje, da dovoljuje ZGRS Sežana za potrebe razpisa za prosto delovno mesto obravnavati osebne podatke prijavljenega kandidata. V primeru, da soglasje ne bo izpolnjeno in podpisano, bo prijava kandidata izločena in ne bo upoštevana v razpisu.
 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
 
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki (05) 73 10 706 (Katarina Mahne) ali na elektronski pošti info@zgrs.si.
 
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 
BLAŽ TURK mag. ing. teh. var.
Direktor-poveljnik
 
 
Priloga:
 1. Razpis za prosto delovno mesto - samostojni strokovni sodelavec VI
 2. Soglasje kandidata za uporabo osebnih podatkov - PDF
 
 
Sežana, 11.2.2022
Mednarodni dan enotne evropske številke 112

 1. februar označujemo kot mednarodni dan skupne evropske številke za klic v sili 112, na katero je mogoče poklicati na pomoč v vseh 27 državah članicah Evropske unije in tudi v večini drugih evropskih držav pa tudi drugod po svetu. Letos mineva 31 let, odkar je leta 1991 ministrski svet Evropske zveze odločil, da bo enotna evropska številka za klic v sili 112 in pozval države članice, da jo uvedejo poleg nacionalnih številk za klic v sili. Slovenija je številko 112 uvedla kot druga država v Evropi, že leta 1997.
 

Določilo se je delovanje in storitve enotne številke za klic v sili 112, kar je pomenilo, da morajo biti klici brezplačni, s fiksnih in mobilnih telefonov in telefonskih govorilnic. Na tej številki mora biti ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev in drugih enot za zaščito, reševanje in pomoč ter policije, četudi v državi delujejo druge nacionalne številke klica v sili. Zagotovljen pa mora biti tudi prikaz, kje se kličoča oseba nahaja. S tega vidika je bil pomemben razvoj tehnologije, da so države zagotovile uporabo številke tudi ljudem s posebnimi potrebami.

Slovenija je bila prva, ki je omogočila besedilni klic na 112 za gluhe in naglušne prek aplikacije WAP112, prvi pa smo bili tudi pri vzpostavitvi sistema za sprejem samodejnih klicev v sili 112 iz vozil – eCall.

 Lani na 112 več kot 524.656 klicev na pomoč

Lanskoletna statistika na pove, da smo na 13 Regijskih centrov za obveščanje (ReCO) prejeli 1,94% več klicev na pomoč kot pa v letu 2020. Največ, 142.792 klicev je prejel  po teritoriju in številu prebivalcev  ReCO Ljubljana.

Operaterji so se na 90 odstotkov klicev, odzvali v manj kot 5,5 sekundah. Največje število dohodnih klicev v vseh Regijskih centrih za obveščanje po mesecih in vrstnem redu je bilo septembra, 48.588 klicev, junija, 47.561 klicev in oktobra, 47.366 klicev.

Največkrat, v 149.833 primerih, so ljudje potrebovali nujno medicinsko pomoč, v 15.703 primerih policijo, 22.169 primerih gasilce in 90.928 primerih druge službe za zaščito in reševanje.

Prejeli smo tudi 2668 klicev v sili iz vozil, eKlic od tega največ, 729 v Ljubljani, sledi Koper s 507 klici in Celje s 338 klici.

V 13. Regijskih centrih za obveščanje smo v letu 2021 prejeli tudi 36.739 SMS sporočil na številko v sili 112 (v število so zajeti tudi lažni in/ali zlonamerni SMS). Opravljenih je bilo 481 SMS pogovorov, to je ko se je kličoči odzval na odgovor operaterja v klicnem centru 112.

V letu 2021 24.636-krat aktivirali različne službe in enote za zaščito in reševanje, od tega največkrat gasilce, in sicer 23.575-krat, gorske reševalce 820-krat, 175-krat pa enote z reševalnimi psi.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-02-07-11-2-je-mednarodni-dan-enotne-evropske-stevilke-112/

 
 
 
Sežana, 9.2.2022
Tehnična in druga pomoč

Ob 15.51 smo gasilci ZGRS Sežana na Ulici Ivana Turšiča v Sežani s tehničnim posegom odprli vhodna vrata varovanega stanovanja in omogočili reševalcem NMP Sežana dostop do onemogle osebe.
 
  
 
 
Sežana, 9.2.2022
Požar smeti in odpadkov

 Ob 11.34 je na Kraški ulici v Sežani gorela paleta ob industrijskem objektu. Gasilci ZGRS Sežana smo paleto pogasili in pregledali okolico.

 
 
Divača - Kal pri tromostovju, 5.2.2022
Prometna nesreča

 Ob 7:23 je na cesti čez Vremščico pri tromostovju, občina Divača, voznica zapeljala v odbojno ograjo. Posredovali smo gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče, ki smo kraj nesreče prometno in požarno zavarovali ter odklopili akumulator. Poškodovana voznica, je bila prepeljana v SB Izola.
 
 
 
Senožeče - Laže, 4.2.2022
Prometna nesreča

 Ob 19.43 ja na regionalni cesti med Senožečami in Lažami, občina Divača, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in trčil v v drevo. V nesreči je bila ena oseba telesno poškodovana. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče smo zavarovali mesto nesreče, poškodovani osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev in odklopili akumulator. Ekipa NMP Sežana je poškodovanca oskrbela in prepeljala na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico.
 
 
Krajna Vas, 4.2.2022
Požar v naravi

 Ob 18.10 je blizu naselja Krajna vas, občina Sežana, gorela trava. Posredovali smo gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana, ki smo na kraju ugotovili, da gre za neprijavljeno kurjenje. Gasilci so zalili z vodo goreče veje in travo.
 
 
Ivanji Grad, 4.2.2022
Požar v naravi

 Ob 17.52 je v bližini naselja Ivanji grad, občina Komen zagorelo v naravnem okolju. Gasilci PGD Komen so na lokaciji ugotovili, da gre za neprijavljeno nadzorovano kurjenje vejevja, ostanek čiščenja pašnika. Lastnika so opozorili in poučili o postopkih pri opravljanju le - teh del v narvnem okolju. ZGRS je bil med potjo preklican.
 
Vaja Sežana 2008 Predaja vozil ZGRS 2008 Prikazna vaja 2004 Helikopterska vaja

POMEMBNO

VREMENSKA POSTAJA

EU PROJEKT CROSSIT SAFER

ANKETA


Kako ocenjujete delo ZGRS Sežana na intervencijah?
Odlično
Dobro
Povprečno
Slabo
Ne morem oceniti

Poglej rezultate ankete

DEJAVNOSTI

Zavod poleg osnovnih dejavnosti reševanja in drugih gasilskih storitev opravlja še izvajanje izobraževanja gasilcev in predstavlja eno pomembnejših javnih institucij na kraškem območju.

NASVETI