četrtek | 2 december |  2021

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje
Gasilska zveza Slovenije
SPIN - Obveščanje o dogodkih
AED Baza Slovenije
Prva pomoč
SZPV
Ministrstvo za obrambo
www.gasilci.org
Useful links
Global Disaster Alert and Coordination System
Dežurna služba ZGRS 05 7310 700 | 031 242 073
 
Štorje, 28.11.2021
Prometna nesreča

 Ob 13.07 je na cesti Štorje – Senožeče v občini Sežana osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci ZGRS Sežana smo požarno in prometno zavarovali, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Poškodovano osebo so reševalci NMP prepeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Izola.
 
 
 
 
AC Povir - Sežana, 28.11.2021
Prometna nesreča

 Ob 11.33 sta na avtocesti Povir– Sežana pri Danah, občina Sežana, trčili osebni vozili. Gasilci ZGRS Sežana smo požarno in prometno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili po vozišču razlite tekočine, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana in policistom ter z vozišča odstranili poškodovani vozili.
 
 
 
Lipica, 24.11.2021
Prometna nesreča

Ob 11:22 se je zgodila prometna nesreča med Lipico in Škibini v občini Sežana. V nesreči je bilo udeleženo eno osebno vozilo, ki je zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Pri tem je eno osebo vrglo iz avtomobila. Posredovali smo gasilci II. Izmene ZGRS Sežana, ki smo na kraju izvajali požarno in prometno varovanje, odklopili akumulator ter pomagali ekipi NMP Sežana pri oskrbi poškodovane osebe, ki je bila prepeljana v SB Izola na nadaljnje zdravljenje.
 
 
 
Sežana, 18.11.2021
Občina Sežana in ustanove pozivajo: Poskrbimo vsak zase in za vse skupaj

 Od pojava prvih novic o okužbah s SARS-CoV-2 sta minili že skoraj dve leti. V tem času so si sledila obdobja vzponov in padcev števila okuženih, intenzivnosti ukrepov, razpoložljivosti bolniških postelj, podatkov o cepljenih … Zdi se, kot da smo se navadili na vsakodnevna poročila in številke, ki se v zadnjem obdobju višajo, in da nas podatki o obolelih in umrlih več ne prizadenjo. Vsak od nas je našel v sebi svoj način spoprijemanja z razmerami, upoštevajoč uradno doktrino in stroko, s tem povezane ukrepe, odloke in priporočila, pa tudi lastno presojo in izkušnje.

In čeprav se z razmerami soočamno vsak po svoje, smo v trenutni situaciji odvisni drug od drugega. Skrb zase in za svoje zdravje, (ne)upoštevanje ukrepov in priporočil ne vplivajo le na posameznika, temveč tudi na ljudi okoli nas, na sorodnike, prijatelje, sodelavce, sošolce … Ko s samozaščitnim obnašanjem poskrbimo, da sami ne zbolimo, poskrbimo, da ne zbolijo niti naši bližnji. Mogoče lahko virus premagamo mimogrede in brez posledic, lahko pa hudo zbolimo in celo umremo.

Pomembno je, da skrbimo vsak zase, tako skrbimo tudi za družbo kot celoto. Z odločitvijo za cepljenje, (samo)testiranje, izogibanje druženju oziroma tesnim stikom, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje, prezračevanje in upoštevanje druge ukrepe, ki preprečujejo širjenje virusa, pokažemo, da nam je mar tudi za druge in njihovo dobro.

Naj nam to da moč, da obrnemo krivuljo okužb navzdol!

 

Občina Sežana, župan David Škabar

Štab Civilne zaščite Občine Sežana, poveljnik Simon Hlačar

Kosovelov dom Sežana, direktorica Nina Ukmar

Kosovelova knjižnica Sežana, direktorica mag. Magdalena Svetina Terčon

Ljudska univerza Sežana, direktorica Marjeta Stepančič Slavec

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, direktor Aleš Vodičar

Osnovna šola Dutovlje, ravnateljica Miranda Novak  

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, v.d. ravnatelja Alen Kofol

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, direktor Dušan Štolfa

Vrtec Sežana, ravnateljica Teja Čeh Svetina

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, direktor - poveljnik Blaž Turk

Zavod za turizem, šport in prosti čas Sežana, direktor Aleks Štolfa 

 
 
Sežana, 26.10.2021
Prijava na razpis – Kandidat za gasilca

Številka: 377-1/2021
Datum: 27. 10. 2021
 
Zadeva: Objava razpisa za prosto delovno mesto
 
V skladu s 23. členom Statuta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in 13. členom Kolektivne pogodbe za poklicne gasilce in druge delavce zaposlene v Javnem zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana, na podlagi kadrovskega načrta, direktor-poveljnik ZGRS Sežana razpisuje prosto delovno mesto
 
KANDIDAT ZA GASILCA (m/ž)
 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 1. zaključena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba (V. stopnja);
 2. ne sme biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 3. zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 4. vozniški izpit »B« kategorije;
 5. psihofizična sposobnost za opravljanje del.
 
Ključne delovne naloge: 
 1. izvajanje intervencije;
 2. reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah;
 3. požarna in gasilska straža ob požarno nevarnih delih ali požarih;
 4. redno usposabljanje in vaje;
 5. vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil;
 6. pregledi in vzdrževanje sistemov požarne zaščite;
 7. dežurstvo na domu;
 8. opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
 
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti potrdila, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev in sicer: 
 1. prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu EUROPASS – curriculum vitae;
 2. pod točko 1 mora kandidat predložiti diplomo ali drugo listino o pridobljeni ustrezni izobrazbi;
 3. pod točko 2 mora kandidat predložiti potrdilo o nekaznovanosti, ki ga pridobi iz sodišča ali ustrezno izjavo, da je potrdilo v pridobivanju in ga naknadno dostavi, če je pozvan;
 4. pod točko 3 mora kandidat predložiti izjavo s katero jamči, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 5. pod točko 4 mora kandidat predložiti kopijo vozniškega dovoljenja z jasno razvidnim podatkom o zahtevanem veljavnem vozniškem dovoljenju.
 
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje bodo povabljeni na opravljanje preizkusa psihofizičnih sposobnosti in testa hoje po lestvi, ki je predvideno za 26. 11. 2021 ob 16 uri v ZGRS Sežana (o natančnem datumu in lokaciji testiranja bodo kandidati posebej obveščeni po elektronski pošti predvidoma dne 22. 11. 2021, datum se lahko tudi spremeni). Opravljen preizkus psihofizičnih sposobnosti in testa hoje po lestvi je pogoj za zasedbo delovnega mesta.
 
Preizkus psihofizične sposobnosti bo sestavljen iz naslednjih vsebin: 
 1. Cooperjev test oziroma tek na 2400 metrov, kandidat mora razdaljo preteči v maksimalno 11 minutah;
 2. Sklece, kandidat mora izvesti najmanj 25 ponovitev v 1 minuti;
 3. Dvigovanje trupa, kandidat mora izvesti najmanj 30 ponovitev v 1 minuti;
 4. Dvigovanje bremena, kandidat mora izvesti najmanj 20 ponovitev dvigovanja bremena težkega 20 kilogramov v 1 minuti;
 5. Dvigovanje iz vese na drogu, kandidat mora izvesti 5 ponovitev;
 6. Test hoje po lestvi bo sestavljen iz naslednje naloge:
 7. Kandidat se mora povzpeti po tridelni lestvi do tretjega nadstropja stolpa ZGRS Sežana in se varno vrniti na začetek;
 
Podrobna navodila za izvedbo psihofizičnega testiranja in hoje po lestvi so opredeljena v dokumentu »Pogoji za izvedbo psihofizičnega testiranja«. Psihofizična testiranja in hoja po lestvi se izvajajo na lastno odgovornost. ZGRS Sežana ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe. Za hojo po lestvi bo ZGRS Sežana poskrbel za ustrezno varovanje pred padcem iz višine.
 
Pred končnim izborom bo kandidat napoten na predhodni preventivni zdravstveni pregled skladno s 5. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev Uradni list RS, št.19/2018 z dne 23. 3. 2018, ki bo predvidoma v 50 tednu 2021, ki se ga mora udeležiti.
 
Za izkušnje s področja gasilstva se bodo upoštevala pridobljena znanja in izkušnje, ki se bodo dokazovale z ustreznimi listinami kot na primer potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdila o opravljenih tečajih in specialnostih na področju gasilstva, ki jih izda Gasilska zveza Slovenije ali Izobraževalni center za zaščito in reševanje (ICZR), s strani predsednika ali poveljnika PGD potrjen izpis iz matične knjige člana PGD iz aplikacije VULKAN, druga ustrezna potrdila.
 
Po sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti predpisan strokovni izpit glede na razpis šolanja v Izobraževalnem centru, prav tako pa tudi vsa ostala strokovna usposabljanja potrebna za opravljanje del in nalog na katere ga napoti ZGRS Sežana. Kandidatu za poklicnega gasilca, ki v navedenem roku ne bo uspešno končal gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ne bo opravil predpisanega strokovnega izpita, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi skladno s 13. členom Zakona o gasilstvu.
 
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »KANDIDAT ZA GASILCA« z uvrstitvijo v V. tarifni razred z razponom plačnih razredov od 20 do 30.
 
Prijava na razpis mora biti obvezno oddana na obrazcu EUROPASS – curriculum vitae, ki je dosegljiv na spletni strani https://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions in sicer v slovenskem jeziku. Na zahtevo kandidata in ob predložitvi elektronskega naslova lahko obrazec tudi pošljemo.
 
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo s priporočeno pošiljko po navadni pošti na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana z oznako »Prijava na razpis – Kandidat za gasilca«. Zaradi razmer povezanih s COVID-19 osebna oddaja vloge ne bo mogoča. Obravnavane bodo prijave na razpis, ki bodo na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana prispele do četrtka 18. 11. 2021.
 
Kandidat mora izpolniti soglasje, da dovoljuje ZGRS Sežana za potrebe razpisa za prosto delovno mesto obravnavati osebne podatke prijavljenega kandidata. V primeru, da soglasje ne bo izpolnjeno in podpisano bo prijava kandidata izločena in ne bo upoštevana v razpisu.
 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
 
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki (05) 73 10 706 (Katarina Mahne) ali na elektronski pošti info@zgrs.si.
 
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
 
 
BLAŽ TURK mag. ing. teh. var.
Direktor-poveljnik
 
 
 1. 377-2 POGOJI ZA IZVEDBO PSIHOFIZIČNEGA TESTIRANJA kandidat za gasilca 2021
 2. 377-1 RAZPIS ZA PROSTO DEL.MESTO kandidat za gasilca 2021
 3. Soglasje kandidata za uporabo osebnih podatkov
 
 
PODGORJE, 21.10.2021
Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost – DRM2 EX21

 Slovenska vojska v mesecu požarne varnosti med 18. in 29. oktobrom organizira mednarodno vojaško vajo Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost – DRM2 EX21 (angl. Disaster Relief and Military Mobility).

 

Osrednja vaja sil Slovenske vojske v letu 2021 je namenjena krepitvi pripravljenosti Slovenske vojske za sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji ter povezovanju na področju zagotavljanja varnosti z državami članicami EU, pridruženimi partnericami, zmogljivostmi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter pomembnimi podjetji na področju mobilnosti in logistike (Luka Koper, DARS, Slovenske železnice).

 

Več kot 900 sodelujočih iz držav Evropske unije bo na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, v Izobraževanem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije ter v občinah Koper, Ankaran, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Vipava, Bloke, Sodražica, Tolmin, Cerkno, Kranj, Ig in Kočevje izvajalo prečiščevanje vode, zaščito in reševanje v gorah in urbanem okolju, detekcijo in uničevanje improviziranih eksplozivnih naprav, gašenje požarov, dekontaminacijo ob razlitju industrijskih toksičnih nevarnih spojin, obrambo na kibernetske napade, mednarodno koordinacijo premikov ter vojaške aktivnosti za zagotavljanje varnosti na ozemlju Republike Slovenije v primeru kriznih razmer.

 

Na Sv. Katarini bo potekal scenarij potresa, v katerem so bili poškodovani vodovodi in Občina Ankaran ostane brez pitne vode. Slovenska vojska bo s prečiščevanjem in razsoljevanjem zagotovila čisto pitno vodo za občane, ki jo dostavlja Civilna zaščita.

 

V Podgorju (občina Koper) bo potekal scenarij dekontaminacije ob razlitju industrijskih toksičnih nevarnih spojin.

 

V ponedeljek, 25. 10. od 15. do 17. ure in v torek 26. 10. 2021 od 10. do 12. ure, vabimo vso zainteresirano javnost, da se nam pridruži na Sv. Katarini in v Podgorju in si v živo ogleda postopke prečiščevanja oz. razsoljevanja vode in dekontaminacije ob razlitju industrijskih toksičnih nevarnih spojin.

 

Prisrčno vabljeni.

 

 »ZDRUŽENI – ODPORNI – VARNI V EVROPI«

 

 
 
Ponikve, 18.10.2021
Požar osebnih vozil

 Ob 1.16 sta v naselju Ponikve, občina Sežana, goreli osebni vozili. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Štjak smo ju pogasili, ter  pregledali s termovizijsko kamero. Prav tako smo pregledali drugo osebno vozilo, ki sa ga pogasili domačini.
 
 
 
 
Utovlje, 14.10.2021
Požar gospodarskega poslopja

 Ob 7.53 je v naselju Utovlje, občina Sežana, zagorelo v gospodarskem poslopju. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana smo požar pogasili. V požaru je ena oseba izgubila življenje. Pomoč smo nudili policistom in mrliški službi.
 
 
 
 
 
 
 
Postojna, 1.10.2021
Vaja v projektu Interreg

 V četrtek, 30. septembra smo sodelovali z Občino Postojna in Gasilsko zvezo Slovenije na eni izmed vaj, v kateri smo preverjali Intervencijski Poveljniški sistem, z uporabo kartografije, ob podpori iz zraka. V dopoldanskem delu smo se najprej seznanili z načrtovanjem in operativnim vodenjem enot na sektorjih s pomočjo atlasa. Predstavljena je bila tudi uporaba dronov, kot podpora in pomoč pri načrtovanju intervencije. V popoldanskem sklopu smo izvedli simulacijo vaje, s predpostavko večjega požara v naravnem okolju. Enote na terenu se je vodilo in razporejalo glede na povratne informacije z razpoložljivostjo gasilskih enot. Po končani vaje je sledila krajša analiza opravljenega dela, z enotnim mnenjem, da so tovrstne vaje več kot potrebne.
 
 
 
 
 
 
Sežana, 4.10.2021
OKTOBER MESEC POŽARNE VARNOSTI

 
 

Oktober je mesec požarne varnosti. V tradicionalnem projektu, v katerem sodelujejo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije, Slovensko združenje za požarno varstvo ter Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, potekajo preventivne aktivnosti s področja požarne varnosti za različne ciljne skupine.

V letu 2021 je tema projekta požarna varnost v povezavi s potresom, ki poteka pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori! Aktivnosti v projektu se dopolnjujejo z aktivnostmi, ki potekajo v letih 2020 in 2021 v okviru evropskega projekta praktična vaja civilne zaščite #SIQUAKE2020. Na ta način se želi izpostavljeno problematiko predstaviti čim širši populaciji.

Potresov ne moremo preprečiti, lahko pa se nanje pripravimo. Požar pogosto nastane kot posledica potresa, število žrtev zaradi požara je lahko večje kot zaradi potresa. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi ter ukrepi osebne in vzajemne zaščite se lahko prepreči nastanek požarov ob potresu oziroma se zmanjšajo njihove posledice.

 
 
53.MOS Celjski sejem, 15.9.2021
BOLJE PRIPRAVLJEN KOT POPLAVLJEN

 ZGRS Sežana  predstavljamo projekt  na 53. MOS v Celju od 15. do 19. 9. 2021 Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov  na območju pomembnega vpliva poplav.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kačiče-Pared, 5.9.2021
Požar v naravnem okolju

 Ob 15.20 je pri naselja Kačiče - Pared, občina Divača, gorelo v naravi. Gasilci PGD Divača in Senožeče ter ZGRS Sežana smo pogasili in izdatno zalili približno 0,2 hektara travnate površine in grmičevja.
 
 
Griže, 5.9.2021
Požar v naravnem okolju

 Ob 14.17 je pri naselju Griže, občina Sežana, občanu pri kurjenju v naravnem okolju ušel ogenj izpod nadzora. Gasilci PGD Štjak in ZGRS Sežana smo pogasili in preventivno obilneje zalili površino travniškega požara na okrog 1000 kvadratnih metrih.
 
 
 
Senožeče-Razdrto, 5.9.2021
Prometna nesreča

Ob 12.08 je na cesti v bližini naselja Senožeče, občina Divača, padel in se hudo poškodoval voznik motornega kolesa. Gasilci PGD Senožeče in ZGRS Sežana smo zavarovali mesto dogodka, nudili poškodovanemu prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Postojna, ki so nadaljevali z zdravniško oskrbo, katera je bila žal neuspešna. Aktiviran je bil tudi helikopter SV z dežurno ekipo HNMP na krovu, ki pa je bil kasneje preklican. 
 
 
 
Gornje Ležeče, 3.9.2021
POŽAR SENIKA

 Ob 16.51 je prišlo do požara senika v Gornjih Ležečah v občini Divača. Na intervenciji smo sodelovali gasilci ZGRS Sežana, PGD Divača in PGD Senožeče. Požar smo pogasili in sanirali senik.
 
 
 
 
 
 
 
Sežana, 28.8.2021
PRAZNIK OBČINE SEŽANA

 V soboto 28.8.2021 smo gasilci ZGRS Sežana, PGD Sežana, PGD Lokev, PGD Povir in PGD Štjak predstavili naše dejavnosti in aktivnosti. 
 
 
 
 
 
Sežana, 18.8.2021
Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov  na območju pomembnega vpliva poplav

 
 
 
 
Brestovica pri Komnu, 17.8.2021
POŽAR V NARAVNEM OKOLJU

Ob 11.15 je zagorelo v gozdu nad Brestovico pri Komnu, občina Komen. Zaradi nedostopnega terena in močnega vetra smo bili aktivirani gasilci gasilskih zvez Kras, Gorica in Gorica Šempeter, od tega 16 prostovoljnih društev in dve poklicni enoti. Požar na okoli 7 hektarih nedostopnega terena je gasila tudi posadka s helikopterjem SV. Požar je omejen, preko noči se je izvajala požarna straža.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC Sežana - Senožeče, 12.8.2021
Prometna nesreča

Ob 8.39 je na Avtocesti med razcepom Gabrk in izvozom Senožeče, občina Divača, voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in v obcestnem jarku pristal na boku. V nesreči je bila ena oseba telesno poškodovana. Gasilci II. izmene ZGRS Sežana in PGD Senožeče smo zavarovali mesto nesreče, s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila, izvlekli vozilo na cestišče, ter pomagali reševalcem, policistom in vlečni službi. 
 
 
 
 
 
 
Severna Makedonija, 11.8.2021
Pomoč pri gašenju požarov

 Poleg ostalih enot, tudi gaslci ZGRS Sežana pomagamo pri gašenju požarov v Severni makedoniji. Vsem udeleženim na intervenciji želimo varno delo.
 
 
 
 
 
Sežana, 27.7.2021
Stavbni požar

 Ob 14:46 je v Sežani v garaži med polnjenjem zagorela baterija, ogenj pa se je razširil na ostale predmete v garaži. Posredovali smo gasilci ZGRS in PGD Sežana, kateri smo požar pogasili, iznesli ožgane predmete iz garaže ter pregledali kraj dogodka. Na kraju je bila prisotna tudi policija in dežurni delavec elektro službe, kateri bo še dodatno pregledal električno napeljavo.
 
 
 
 
Dane pri Sežani, 28.7.2021
Prometna nesreča

 Ob 16.31 sta pri naselju Dane pri Sežani, občina Sežana, trčili osebni vozili. V nesreči sta bili dve osebi telesno poškodovani. Gasilci ZGRS Sežana smo zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja in pomagali ostalim enotam. Ekipa NMP Sežana je poškodovane oskrbela v zdravstvenem domu.
 
 
 
Kobdilj-križišče za Ponikve, 17.7.2021
Prometna nesreča

 Ob 22.28 je na cesti Kobdilj-Kopriva, v križišču za Ponikve, občina Komen, osebno vozilo zapeljalo z vozišča v brežino. Gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana smo zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč policiji pri osvetljevanju kraja nesreče.
 
 
 
Divača-priključek na AC, 10.7.2021
Prometna nesreča

 Ob 19.01 je na cesti Divača - Kozina pri izvozu iz AC padel voznik motornega kolesa, ter trčil v drog javne razsvetljave. Posredovali smo gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče, kateri smo zavarovali kraj dogodka, ter nudili pomoč ostalim službam na kraju dogodka. Voznik motornega kolesa je na kraju podlegel poškodbam.
 
 
 
 
ICZR Ig, 9.7.2021
ZAKLJUČEK ŠOLANJA ZA POKLICNE GASILCE

 V petek dne 9. 7. 2021 se je zaključilo šolanje 28. generacije kandidatov za poklicne gasilce, ki so po polletnem izobraževanju in opravljenih 911 urah teoretičnih in praktičnih vsebin postali poklicni gasilci. Med njimi je izobraževanje uspešno zaključil tudi Jan Peric zaposlen v ZGRS Sežana. Jan se bo pridružil operativni enoti ZGRS Sežanain bo v prihodnje opravljal zelo pomemben in plemenit poklic, ki prinaša ogromno zadovoljstva pa tudi stresnih trenutkov in nevarnih situacij. Želimo, da ta poklic opravljaš vestno, odgovorno in predvsem varno.
 
 
 
 
 
Divača, 5.7.2021
Vaja VREMŠČICA 2021

 Organizatorja vaje Vremščica 2021 sta bila GZS in Komisija za požare v naravi. Pri pripravi in izvedbi smo sodelovali tudi gasilci KGZ Sežana, ZGRS Sežana, GZ Postojna, Gasilska zveza Vipava, OŠCZ Divača in URSZR s centri za obveščanje. (Foto vir: ZGRS Sežana; 24 ur, Aljoša Kravanja)

 

Več si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.24ur.com/novice/slovenija/obsezen-pozar-zajel-obmocje-divace-na-sreco-le-v-sklopu-gasilske-vaje.html

 

 
 
Vaja Sežana 2008 Predaja vozil ZGRS 2008 Prikazna vaja 2004 Helikopterska vaja

POMEMBNO

VREMENSKA POSTAJA

EU PROJEKT

ANKETA


Kako ocenjujete delo ZGRS Sežana na intervencijah?
Odlično
Dobro
Povprečno
Slabo
Ne morem oceniti

Poglej rezultate ankete

DEJAVNOSTI

Zavod poleg osnovnih dejavnosti reševanja in drugih gasilskih storitev opravlja še izvajanje izobraževanja gasilcev in predstavlja eno pomembnejših javnih institucij na kraškem območju.

NASVETI