sreda | 30 september |  2020

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje
Gasilska zveza Slovenije
SPIN - Obveščanje o dogodkih
AED Baza Slovenije
Prva pomoč
SZPV
Ministrstvo za obrambo
www.gasilci.org
Useful links
Global Disaster Alert and Coordination System
Dežurna služba ZGRS 05 7310 700 | 031 242 073
 
Kal - Divača, 28.9.2020
Prometna nesreča

 Ob 10.59 je na lokalni cesti Kal–Divača, občina Divača, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče smo izvajali požarno in naletno varovanje, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili obe osebi iz avtomobila ter vozilo postavili na kolesa. Reševalci NMP Sežana so obe osebi preventivno pregledali.
 
 
 
 
 
Senožeče - Razdrto, 20.9.2020
Prometna nesreča - padec motorista

 Ob 13.03 sta se na cesti Razdrto – Senožeče v bližini naselja Laže, občina Divača, pri padcu z motorjem poškodovala motorista. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče smo zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje goriva iz motornega kolesa in nudili pomoč reševalcem NMP Sežana, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in nato eno osebo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Izola.
 
 
 
Sežana, 18.9.2020
Tehnična in druga pomoč

 Ob 11.36 smo bili obveščeni, da se v stanovanju nahaja onemogla oseba. Po pozivu smo na intervencijo izvozili gasilci ZGRS Sežana in s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja. Onemoglo osebo so prevzeli reševalci. Na kraju je bila prisotna tudi policija.
 
 
Sežana, 16.9.2020
RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO – KANDIDAT ZA GASILCA

 Številka: 342-1/2020
Datum: 16. 9. 2020
 
 
Zadeva: Objava razpisa za prosto delovno mesto KANDIDAT ZA GASILCA
 
V skladu s 23. členom Statuta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in 13. členom Kolektivne pogodbe za poklicne gasilce in druge delavce zaposlene v Javnem zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana, na podlagi kadrovskega načrta, direktor-poveljnik ZGRS Sežana razpisuje prosto delovno mesto
 
 
KANDIDAT ZA GASILCA (m/ž)
 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
 • zaključena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba (V. stopnja);
 • ne sme biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • vozniški izpit »B« kategorije;
 • psihofizična sposobnost za opravljanje del.
 
Ključne delovne naloge:
 
 • izvajanje intervencije;
 • reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah;
 • požarna in gasilska straža ob požarno nevarnih delih ali požarih;
 • redno usposabljanje in vaje;
 • vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil;
 • pregledi in vzdrževanje sistemov požarne zaščite;
 • dežurstvo na domu;
 • opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
 
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti potrdila, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev in sicer:
 
 • prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu EUROPASS – curriculum vitae;
 • pod točko 1 mora kandidat predložiti diplomo ali drugo listino o pridobljeni ustrezni izobrazbi;
 • pod točko 2 mora kandidat predložiti potrdilo o nekaznovanosti, ki ga pridobi iz sodišča ali ustrezno izjavo, da je potrdilo v pridobivanju in ga naknadno dostavi, če je pozvan;
 • pod točko 3 mora kandidat predložiti izjavo s katero jamči, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • pod točko 4 mora kandidat predložiti kopijo vozniškega dovoljenja z jasno razvidnim podatkom o zahtevanem veljavnem vozniškem dovoljenju.
 
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje bodo povabljeni na opravljanje preizkusa psihofizičnih sposobnosti in testa hoje po lestvi, ki je predvideno za 1. 10. 2020 ob 16 uri v ZGRS Sežana (o natančnem datumu in lokaciji testiranja bodo kandidati posebej obveščeni po elektronski pošti predvidoma dne 28. 9. 2020, datum se lahko tudi spremeni). Uspešno opravljen preizkus psihofizičnih sposobnosti in testa hoje po lestvi je pogoj za zasedbo delovnega mesta.
 
Preizkus psihofizične sposobnosti bo sestavljen iz naslednjih vsebin:
 
 • Cooperjev test oziroma tek na 2400 metrov, kandidat mora razdaljo preteči v maksimalno 11 minutah;
 • Sklece, kandidat mora izvesti najmanj 25 ponovitev v 1 minuti;
 • Dvigovanje trupa, kandidat mora izvesti najmanj 30 ponovitev v 1 minuti;
 • Dvigovanje bremena, kandidat mora izvesti najmanj 20 ponovitev dvigovanja bremena težkega 20 kilogramov v 1 minuti;
 • Dvigovanje iz vese na drogu, kandidat mora izvesti 5 ponovitev;
 
Test hoje po lestvi bo sestavljen iz naslednje naloge:
 
 • Kandidat se mora povzpeti po tridelni lestvi do tretjega nadstropja stolpa ZGRS Sežana in se varno vrniti na začetek;
 
Podrobna navodila za izvedbo psihofizičnega testiranja in hoje po lestvi so opredeljena v dokumentu »Pogoji za izvedbo psihofizičnega testiranja«. Psihofizična testiranja in hoja po lestvi se izvajajo na lastno odgovornost. ZGRS Sežana ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe. Za hojo po lestvi bo ZGRS Sežana poskrbel za ustrezno varovanje pred padcem iz višine.
 
Pred končnim izborom bo kandidat napoten na predhodni preventivni zdravstveni pregled skladno s 5. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev Uradni list RS, št.19/2018 z dne 23. 3. 2018, ki bo predvidoma v 41 tednu 2020, ki se ga mora udeležiti.
 
Za dokazovanje izkušnj s področja gasilstva se bodo upoštevala pridobljena znanja in izkušnje, ki se bodo dokazovale z ustreznimi listinami kot na primer potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdila o opravljenih tečajih in specialnostih na področju gasilstva, ki jih izda Gasilska zveza Slovenije ali Izobraževalni center za zaščito in reševanje (ICZR), s strani predsednika ali poveljnika PGD potrjen izpis iz matične knjige člana PGD iz aplikacije VULKAN, druga ustrezna potrdila.
 
Po sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti predpisan strokovni izpit glede na razpis šolanja v Izobraževalnem centru, prav tako pa tudi vsa ostala strokovna usposabljanja potrebna za opravljanje del in nalog na katere ga napoti ZGRS Sežana. Kandidatu za poklicnega gasilca, ki v navedenem roku ne bo uspešno končal gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ne bo opravil predpisanega strokovnega izpita, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi skladno s 13. členom Zakona o gasilstvu.
 
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »KANDIDAT ZA GASILCA« z uvrstitvijo v V. tarifni razred z razponom plačnih razredov od 20 do 30.
 
Prijava na razpis mora biti obvezno oddana na obrazcu EUROPASS – curriculum vitae, ki je dosegljiv na spletni strani https://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions. Na zahtevo kandidata in ob predložitvi elektronskega naslova lahko obrazec tudi pošljemo.
 
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo s priporočeno pošiljko po navadni pošti na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana z oznako »Prijava na razpis – Kandidat za gasilca«. Kandidat lahko prijavo na razpis odda tudi osebno na zgornjem naslovu. Obravnavane bodo prijave na razpis, ki bodo na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana prispele do četrtka 24. 9. 2020.
 
Kandidat mora izpolniti soglasje, da dovoljuje ZGRS Sežana za potrebe razpisa za prosto delovno mesto obravnavati osebne podatke prijavljenega kandidata. V primeru, da soglasje ne bo izpolnjeno in podpisano bo prijava kandidata izločena in ne bo upoštevana v razpisu.
 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
 
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki (05) 73 10 706 (Katarina Mahne) ali na elektronski pošti info@zgrs.si.
 
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške.
 
Priloge:
 
 
 
Štorje - Kazlje, 15.9.2020
Požar na sredstvih cestnega prometa

 Ob 12.10 je na cesti Štorje - Kazlje, občina Sežana, zagorela izolacija v predelu motorja osebnega vozila. Posredovali smo gasilci I. izmene ZGRS Sežana, ki smo požar pogasili ter opravili preventivni pregled vozila.
 
 
 
Senožeče - Razdrto, 12.9.2020
Prometna nesreča - padec motorista

 Ob 12.16 sta na cesti Senožeče – Razdrto, občina Divača, trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci III. izmene ZGRS Sežana in PGD Senožeče smo požarno, naletno in prometno zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP, ki so poškodovanega motorista prepeljali v SB Izola na nadaljnje zdravljenje.
 
 
Šibelji, 11.9.2020
Požar v naravnem okolju

 Ob 14.37 je pri naselju Šibelji proti železnim vratom, občina Komen, gorela podrast in grmičevje. Požar na površini okoli 250 kvadratnih metrov smo pogasili gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana.
 
 
Sežana, 10.9.2020
Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometu

Ob 14:01 je na ulici I. Tankovske brigade v Sežani, iz parkiranega vozila iztekalo gorivo. Gasilci ZGRS Sežana smo požarno zavarovali kraj dogodka, z upojnim sredstvom posuli madež ter predali zadevo PP Sežana.
 
 
Trenta, 9.9.2020
Tradicionalen pohod ZGRS na Bovški Gamsovec

Letos smo zopet izvedli že tradicionalen pohod ZGRS, tokrat Bovški Gamsovec (2392 m). Zjutraj smo startali ob 5 uri iz ZGRS (če ne upoštevamo mal zamude), ter med potjo pobrali še ostale gasilce. Peljali smo se do Bovca, ter naprej do Trente in izhodiščne točke Zadnjica. Po nič kaj naporni poti, smo se levo povzpeli proti Pogačnikovemu domu na Kriških podih. Vmes en postanek za priboljšek, nekaj slik  in skupinska pri spodnjem Kriškem jezeru. Pogled na Razor, Križ, Stenar, Pihavec in ostale vrhove nad Trento ti vlije spoštovanje do hribov – kdo je tu gospodar. Od tu naprej smo nadaljevali desno v smeri Bovškega Gamsovca, kjer se je v ozadju že videla Kredarica in Triglav. Še malo “plezanja” in pazljivega stopanja in smo bili na vrhu. Lepo, sončno, malo vetrovno vreme, nam je ponujalo poglede daleč okoli po hribih.

Na vrhu zaslužena malica in potem pot v dolino. Zaokrožili smo po drugi strani čez Luknjo. Pot se spušča ob strugi in na koncu desno čez most, proti Zadnjici.


Seveda smo izlet zaključili z druženjem (eni pač ja drugi pa z obveznostimi), v prepričanju da naslednje leto ponovimo z novo destinacijo. Hvala sodelujočim za dobro družbo, hvala ZGRS in hvala vodji odprave, ki pa nas je na koncu, na žalost, pustil same (očitno nam veliko zaupa)
 
.
 
 
 
 
 
 
 
Postojna, 4.9.2020
Pomoč pri požaru na industrijskem objektu

 Ob 17.36 je na Kolodvorski cesti v Postojni zagorelo v lesno-predelovalnem podjetju. Pogorelo je približno 3000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov, v katerih je bila večja količina lesnih polizdelkov, prav tako je uničen silos in pa lesni polizdelki, ki so bili skladiščeni ob hali in silosu na skupni površini okoli 1150 kvadratnih metrov. Poškodovano je tudi eno tovorno vozilo in pa okna stavbe sosednjega podjetja. Požar je do 23.00 gasilo okoli 100 gasilcev iz GZ Postojna, katerim smo s platformo in večjimi avtocisternami nudili pomoč gasilci iz ZGRS Sežana, PGD Ilirska Bistrica in PGD Komen. Preprečili smo, da bi se požar razširil na ostale objekte v bližini in obvarovali plinohram, kateri je bil v neposredni bližini pogorjenega objekta. Pri gašenju se je poškodoval en gasilec. Reševalci NMP Postojna so ga na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje. Zaradi požara so bile zaprte ulice okoli kraja dogodka. Do 7.00 je na kraju ostalo 20 gasilcev iz GZ Postojna, ter PGD Knežak in Podgrad. Po 7.00 pa še samo gasilci iz GZ Postojna.
 
 
 
 
 
 
AC Goli vrh, 3.9.2020
Požari na prometnih sredstvih - požar tovornjaka

 Ob 14.03 se je na avtocesti Ljubljana–Koper v bližini Golega vrha v občini Divača močno kadilo iz kamiona. Gasilci I. izmene ZGRS Sežana, PGD Senožeče, PGD Postojna in PGD Razdrto smo zavarovali kraj dogodka in s termovizijsko kamero pregledali motor vozila. Na kamionu tuje registracije je prišlo do tehnične okvare turbine.
 
 
 
 
 
Sežana, 2.9.2020
Nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometu

 Ob 15.53 je na lokalni cesti Sežana Vrhovlje, občina Sežana, zaradi pokvarjenega čepa na rezervoarju tovornega vozila iztekalo gorivo. Gasilci II. izmene ZGRS Sežano smo izčrpali približno 40 litrov goriva ter z absorbcijskim sredstvom posuli izteklo gorivo.
 
 
Kreplje, 31.8.2020
Tehnična in druga pomoč

 Ob 10.28 smo bili s strani občana obveščeni, da v vasi Kreplje drevo ogroža stanovanjsko hišo. Po pozivu smo na intervencijo izvozili gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana, ki smo drevo varno odstranili.
 
 
 
 
 
Sežana, 31.8.2020
Tehnična in druga pomoč

 Ob 8.39 smo bili obveščeni ,da so občanki padli ključi v jašek dvigala. Po pozivu ReCO smo izvozili in na kraju s tehničnim posegom zaustavili dvigalo in iz jaška pobrali ključe. 
 
 
Sežana, 30.8.2020
Odpiranje vrat dvigala

 Ob 11.56 smo na Partizanski cesti v Sežani gasilci ZGRS Sežana s tehničnim posegom odprli vrata dvigala.
 
 
Dolenje, 30.8.2020
Tehnična pomoč pri odstranjevanju posledic podrte strehe

 Ob 12:15 uri smo bili obveščeni o podrti strehi v naselju Dolenje v občini Sežana, ki ogroža prebivalce in druge objekte. Na intervenciji so sodelovali gasilci I. Izmene ZGRS Sežana in PGD Štjak. Z dvigalom na vozili smo skupaj odstranili vso leseno konstrukcijo podrte strehe ter betonske nosilne elemente, ki so bili delno porušeni. Z ročnim orodjem se je osdrtanilo tudi lesene elemente in del strešne kritine. Po navedeni sanaciji objekt več ne ogroža prebivalcev niti sosednjih objektov. Lokacijo intervencije si je ogledal tudi poveljnik CZ Občine Sežana.
 
 
 
 
Sežana, 29.8.2020
Nevarne snovi - Puščanje kurilnega olja

 Ob 15:04 smo bili obveščeni o puščanju kurilnega olja iz vkopane cistrene v mestu Sežana. Posredovali so gasilci II. izmene, ki so s črpalkami prečrpali 1600 litrov kurilnega olja in tako preprečili nadalnje puščanje in morebitno onesnaženje okolja.
 
 
 
Skopo, 29.8.2020
Prometna nesreča - padec motorista

Ob 8.50 je na cesti Dutovlje–Štanjel pri naselju Skopo, občina Sežana, padel motorist in se pri tem poškodoval. Gasilci  ZGRS Sežana in PGD Sežana smo zavarovali kraj dogodka in do prihoda reševalcev nudili pomoč motoristu. Reševalci NMP Sežana so poškodovanca oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v SB Šempeter.
 
 
Vrhovlje, 28.8.2020
Odstranjevanje nevarnih živali

Ob 19.52 smo v Vrhovljah, gasilci III. izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana odstranili sršenje gnezdo, ki se je nahajalo na podstrešju objekta.
 
 
 
Komen, 27.8.2020
Odstranjevanje nevarnih živali

Ob 20.43 smo v Komnu, gasilci I. izmene ZGRS Sežana in PGD Komen s pomočjo teleskopskega dvigala odstranili sršenje gnezdo, ki se je nahajalo v fasadi na robu strehe.
 
 
 
 
Lisjaki, 27.8.2020
Požar železniških pragov

 Ob 14.27 smo gasilci III. izmene ZGRS Sežana in PGD Komen pogasili 5 železniških pragov pri naselju Lisjaki v občini Komen. Teren smo dodatno zalili z vodo in pregledali vzdolž železniške proge.
 
 
 
 
RODIK , 24.8.2020
POŽAR V NARAVNEM OKOLJU

Ob 14.27 je ob železniški progi med Kozino in Rodikom v občini Hrpelje-Kozina zagorelo okoli 400 kvadratnih metrov grmičevja in 19 železniških pragov, na dveh lokacijah. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija smo požar pogasili.
 
 
 
 
 
 
 
Mahniči, 23.8.2020
Prometne nesreče - padec kolesarja

 Ob 11.49 je na cesti pri vasi Mahniči v občini Sežana padla kolesarka in se poškodovala. Posredovali smo gasilci III. izmene ZGRS Sežana, ki smo pomagali ekipi NMP Sežana pri oskrbi in prenosu poškodovanke v reševalno vozilo, s katerim je bila prepeljana v šempetersko bolnišnico.
 
 
AC Sežana-Gabrk, 23.8.2020
Prometna nesreča

Ob 04.50 je na AC odseku Sežana-Gabrk trčilo kombinirano vozilo. Gasilci II. Izmene smo zavarovali in osvetlili kraj nesreče s tehnični posegom rešili ukleščeno osebo ter odklopili akumulator. V nesreči ni bila nobena oseba poškodovana.
 
 
 
 
Sežana-Lokev, 21.8.2020
Požari v nestanovanjskih stavbah

Ob 11.54 je v naselju Lokev v občini Sežana v bližini jame Vilenica zagorelo v baraki za gradbeno orodje. Do prihoda gasilcev ZGRS Sežana in PGD Lokev je ogenj pogasil občan. Gasilci smo s termo kamero preventivno pregledali barako.
 
 
 
 
Merče, 20.8.2020
Požari na smetiščih, odlagališčih

Ob 20.39 so pri naselju Merče, občina Sežana, goreli odpadki na divjem odlagališču. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana smo požar pogasili in požarišče zalili z vodo.
 
 
 
 
 
Štanjel, 15.8.2020
Prometne nesreče - padec motorista

 Ob 22.55 se je v naselju Štanjel, občina Komen, motorist pri vožnji skozi križišče zaletel v obcestni zid. Posredovali so reševalci NMP Sežana, ter gasilci PGD Komen in gasilci I. izmene ZGRS Sežana, ki smo zavarovali in razsvetlili mesto nesreče, poškodovancu nudili prvo pomoč in reševalcem pomoč pri reanimaciji poškodovanca, ki je bila žal neuspešna. Gasilci smo nudili pomoč še policiji in komunali, ter na kraju počistili cestišče in umaknili motor iz cestišča. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.
 
 
 
 
Lokev - železniška proga , 15.8.2020
Požar železniških pragov

 Ob 14.52 sta na železniški progi blizu Lokev, občina Sežana gorela dva železniška pragova. Posredovali smo gasilci PGD Lokev in gasilci III. izmene ZGRS Sežana, ki smo pogasili in zalili železniška pragova.
 
 
 
Pliskovica, 15.8.2020
Pomoč reševalcem - AED

 Ob 3.27 smo v naselju Pliskovica, občina Sežana, gasilci II. izmene ZGRS Sežana, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri izvajanju reanimacije starejše osebe. Reanimacija je bila žal neuspešna.
 
 
 
AC Divača - Senožeče, 12.8.2020
Požar tovornega vozila

 Ob 19.43 smo bili preko ReCO obveščeni, da pred izvozom Senožeče v smeri Ljubljane gori tovorno vozilo. Po pozivu smo na intervencijo izvozili gasilci III. izmene ZGRS Sežana in PGD Senožeče. Po prihodu na kraj smo ugotovili, da gre za odpoved turbine. Vršili smo prometno in požarno varovanje ter dodatno pregledali tovornjak. 
 
 
Štanjel, 11.8.2020
Poplave, meteorne vode

 16.19 je meteorna voda zalivala prvo nadstropje grada Štanjel. Gasilci PGD Komen in gasilci I. izmene ZGRS Sežana smo izčrpali vodo ter posesali vodo, ki je odtekla v klet in pritličje gradu. Na terenu so bili prisotni tudi  pristojni delavci občinske uprave in poveljnik OŠCZ. Nastalo škodo si je ogledal tudi župan občine Komen.
 
 
 
Štanjel, 11.8.2020
Poplave, meteorne vode

 Ob 16.19 je v naselju Štanjel, občina Komen, meteorna voda zalivala  prostore osnovne šole. Gasilci PGD Komen in gasilci I. izmene ZGRS Sežana smo izčrpali meteorno vodo.
 
 
 
Štanjel, 11.8.2020
Poplave, meteorne vode

 Ob 16.19 je v naselju Štanjel, občina Komen zaradi obilnega deževja voda zalila stanovanjsko hišo. Gasilci I. izmene ZGRS Sežana in PGD Komen smo prečrpali večjo količino vode.
 
 
 
Kobdilj, 11.8.2020
Poplave, meteorne vode

 Ob 16.19 je v naselju Kobdilj, občina Komen, meteorna voda zalivala klet. Gasilci PGD Komen in gasilci I. izmene ZGRS Sežana smo izčrpali meteorno vodo. Potreben je bil tudi odklop elektrike s strani elektro podjetja.
 
 
 
Sežana, 11.8.2020
Sproščanje nevarnih plinov

 Ob 17.37 se je na terminalu v Sežani, sprožil požarni alarm. Posredovali smo gasilci I. izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana, ki so na lokaciji skupaj z vzdrževalci pregledali objekt in resetirali alarm.
 
 
Pliskovica, 11.8.2020
Dimniški požar

 Ob 14.55 so se v naselju Pliskovica, občina Sežana, vnele saje v dimniku starejšega stanovanjskega objekta. Gasilci III. izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana smo požar pogasili, preventivno odkrili ostrešje okrog dimnika, pregledali s termovizijsko kamero, podrli del dimnika zaradi možnosti porušitve in deloma sanirali poškodovano ostrešje. Kurjenje je do sanacije prepovedano.
 
 
 
 
Sežana, 10.8.2020
Odstranjevanje nevarnih živali

 Ob 19.59 smo v ulici Jožeta Pahorja v Sežani, gasilci II. izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana s pomočjo teleskopskega dvigala odstranili sršenje gnezdo, ki se je nahajalo pod nosilcem klima naprave na fasadi stavbe.
 
 
 
Lukovec, 9.8.2020
Požar v naravi

Ob 14.45 je pri naselju Lukovec v občini Komen zagorelo v naravi. Zagorelo je zaradi poškodovanega stebra elektro daljnovoda, ki se je nagnil na drevo. Gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana smo pogasili požar borovega gozda na površini okoli 0,5 hektarja. O dogodku je bil obveščen dežurni center Elektro Primorske in OKC Koper.

 

 

 

 
 
Sežana, 7.8.2020
Odstranjevanje nevarnih živali

 Ob 19.43 smo v ulici I.tankovske brigade v Sežani, gasilci I. izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana odstranili osje gnezdo, ki se je nahajalo na podstrešju večstanovanjske zgradbe.
 
 
 
Sežana, 7.8.2020
PROMETNA NESREČA

 Ob 17.04 je v Sežani v križišču v Partizanski ulici prišlo do čelnega trčenja dveh osebnih vozil. Posredovali smo gasilci III. izmene ZGRS Sežana, ki smo zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nudili pomoč reševalcem NMP in cestnim delavcem, ter posuli iztekle tekočine. V nesreči so bile dve osebe lažje in dve osebi težje poškodovani.
 
 
 
 
Divača - Senožeče, 7.8.2020
PROMETNA NESREČA

 Ob 13.49 je na cesti Senožeče–Divača, občina Divača, v voznika motornega kolesa trčila srna. Posredovali smo gasilci III. izmene ZGRS Sežana in PGD Senožeče, ki smo kraj dogodka zavarovali, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri oskrbi poškodovanega motorista in nudili pomoč vlečni službi. Poškodovanega motorista so odpeljali v SB Izola. O dogodku je bila obveščena tudi pristojna lovska družina.
 
 
 
Sežana, 7.8.2020
TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Ob 7.31 smo bili obveščeni s strani lokalnega podjetja,da potrebujejo pomoč pri premiku avtomobila zaradi del. Posredovala sta gasilca III. izmene in s tehničnim posegom avto premaknila iz delovnega območja.
 
 
Lipica, 5.8.2020
Odstranjevanje nevarnih živali

Ob 19.51 smo v Lipici, občina Sežana, gasilci IV. izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana odstranili osje in sršenje gnezdo iz ostrešja objekta.
 
 
 
Skopo, 4.8.2020
ISKANJE POGREŠANE OSEBE

Ob 16.55 so v naselju Skopo, občina Sežana, svojci pogrešali starejšo osebo. Posredovali smo gasilci IV. izmene ZGRS Sežana, PGD Sežana, Lokev, Komen, Povir in Štjak, SIP KZS Skupina 1 in 6 ter ZRPS Notranjska, ter policija. Pogrešano oseba se je ob 21.27 uri vrnila sam domov.
 
Vaja Sežana 2008 Predaja vozil ZGRS 2008 Prikazna vaja 2004 Helikopterska vaja

POMEMBNO

EU PROJEKT

ANKETA


Kako ocenjujete delo ZGRS Sežana na intervencijah?
Odlično
Dobro
Povprečno
Slabo
Ne morem oceniti

Poglej rezultate ankete

DEJAVNOSTI

Zavod poleg osnovnih dejavnosti reševanja in drugih gasilskih storitev opravlja še izvajanje izobraževanja gasilcev in predstavlja eno pomembnejših javnih institucij na kraškem območju.

NASVETI