petek | 7 maj |  2021

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje
Gasilska zveza Slovenije
SPIN - Obveščanje o dogodkih
AED Baza Slovenije
Prva pomoč
SZPV
Ministrstvo za obrambo
www.gasilci.org
Useful links
Global Disaster Alert and Coordination System
Dežurna služba ZGRS 05 7310 700 | 031 242 073
 
Sežana - Senožeče križišče za AC, 5.5.2021
Prometna nesreča

 Ob 12.49 sta na cesti Sežana - Senožeče, naleteli dve osebni vozili. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče smo izvajali požarno in naletno varovanje, odklopili akumulatorja, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Postojna ter CPK pri sanaciji cestišča in odmiku poškodovanega vozila. Poškodovana oseba je bila prepeljana v SB Izola na nadaljnje zdravljenje.
 
 
 
Sežana, 3.5.2021
PROMETNA NESREČA

Ob 6:28 uri smo bili preko ReCO Postojna obveščeni o prometni nesreči z udeležbo osebnega vozila in avtobusa na Bazoviški cesti. Posredovali so gasilci I. Izmene ZGRS Sežana, ki so zavarovali kraj prometne nesreče, izvedli požarno varovanje ter nudili pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev NMP Sežana. 
 
 
 
 
Ponikve - Kobdilj, 25.4.2021
Prometna nesreča

 Ob 15.12 je prišlo do padca motorista na lokalni cesti med Kobdiljem in Ponikvami v občini Komen. Posredovali smo gasilci ZGRS Sežana, ki smo zavarovali kraj dogodka ter pomagali reševalcem NMP Sežana pri oskrbi in prenosu motorista v reševalno vozilo. Poškodovana oseba je bila prepeljana v SB Izola.
 
 
Lipica, 25.4.2021
Padec kolesarja

 Ob 13.05 smo gasilci ZGRS Sežana nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri oskrbi poškodovane osebe na cesti na Kokoško v naselju Lipica v občini Sežana. Gasilci smo na kraju oskrbeli poškodovano osebo, ki jo je ugriznil pes in jo predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem NMP, ki so jo prepeljali v SB Izola.
 
 
Divača, 25.4.2021
Prometna nesreča

 Ob 13.11 je v naselju Matavun, občina Divača, prišlo do naleta motornega kolesa v osebno vozilo. Posredovali smo gasilci ZGRS Sežana, PGD Senožeče in Divača, ki smo kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem NMP in policiji. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani, prepeljani sta bili v SB Izola.
 
 
 
Divača - Senožeče, 25.4.2021
Prometna nesreča

 Ob 11.30 sta na regionalni cesti Divača–Senožeče, občina Divača, v naletu trčila motorno kolo in osebno vozilo. Posredovali smo gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče, ki smo kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem NMP in policiji. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani in bili prepeljani v SB Izola, ena oseba pa je poškodbam podlegla.
 
 
 
Pliskovica, 24.4.2021
Požar divjega odlagališča

 Ob 16.02 je pri naselju Pliskovica v občini Sežana gorelo na divjem odlagališču na površini približno 50 kvadratnih metrov. Požar smo pogasili gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana. Škode ni bilo.
 
 
 
Sežana, 5.4.2021
Požari v stanovanjskih stavbah

Ob 21:44 je na Cesti na Lenivec v Sežani, zagorela baraka in okoliško rastlinje. Gasilci III. Izmene ZGRS in PGD Sežana smo požar pogasili in izdatno zalili gorečo barako v obsegu 25 kvadratnih metrov, odkrili 40 kvadratnih metrov strehe in pogasili še približno 25 kvadratnih metrov smeti in površine v zaraščanju.
 
 
 
 
 
Gorjansko, 3.4.2021
Požari v stanovanjskih stavbah

Ob 22.39 so v naselju Gorjansko, občina Komen, so gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Požar, ki se je iz dimnika razširil tudi na lesen strop in dva prostora v objektu so lokalizirali občani. Gasilci II. Izmene ZGRS Sežana in PGD Komen smo dokončno pogasili goreče saje, ožgano pohištvo, lesen tleči strop odstranili, ga pogasili, ter iznesli ožgane predmete iz objekta. Na kraju je bila prisotna tudi policija in dežurni Elektra Primorska, ki so izklopili objekt iz električnega omrežja.
 
 
 
 
 
Sežana, 24.3.2021
Požari v naravi oziroma na prostem

 Ob 11:26 je zagorelo ob AC Fernetiči - Sežana. Posredovali so gasilci IV. Izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana, ki smo na kraju pogasili požar na površini 0,5ha. Pogorela je trava in nekaj grmovja.
 
 
 
Sežana, 21.3.2021
Požari v stanovanjskih stavbah

Ob 8.37 so na Ulici Iga Grudna v Sežani, zagorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci II.Izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana smo pogasili goreče saje in očistili dimnik.
 
 
 
Orlek, 20.3.2021
Požari v stanovanjskih stavbah

Ob 21.50 so v Orleku pri Sežani, v dimniku stanovanjske hiše zagorele saje. Gasilci III. ZGRS Sežana in PGD Sežana smo goreče saje pogasili, očistili dimnik in ga pregledali s termo kamero.
 
 
 
 
 
 
 
Kobdilj, 18.3.2021
Požari na sredstvih cestnega prometa

Ob 17:23 je v Kobdilju, občina Komen, zagorelo osebno vozilo na dvorišču. Gasilci I. Izmene ZGRS Sežana in PGD Komen smo pogasili goreče vozilo, ga pregledali s tremovizijsko kamero ter nudili pomoč lastniku avtomobila do prihoda reševalcev NMP Sežana. Poškodovano osebo so prepeljali v SB Šempeter.
 
 
 
 
 
Sežana, 4.3.2021
NOVO VOZILO GVGP-2

 V ZGRS Sežana smo opremljeni z novim gasilskim vozilo za gašenje godnih požatov gasilskih oznak GVGP-2. Vozilo ima gasilsko nadgradnjo na podvozju italijanskega proizvajalca Bonetti in je prvo tako vozilo v Sloveniji. Odlikuje ga pogon na vsa 4 kolesa in je tako namenjeno za premagovanje zahtevnih Kraških terenov pri gašenju požarov v naravnem okolju. Ima veliko opreme (izpihovalniki, naptnjače, razna druga oprema), batno črpalko z dvema navijakoma po 100 metrov, opremo za prvo pomoč ter rezervoar s 1500 litri vode. Vozilo bo zamenjalo podobno vozilo staro 28 let. Hvala sodelavcem predvsem pa komisiji za nabavo vozila, ki je projekt izdelave in nabave izpeljala strokovno in vložila ogromno svojega znanja in izkušenj. Vozilo se bo financirali iz sredstev EU projekta ter sredstev občin ustanoviteljic ZGRS Sežana. Hvala ustanoviteljem, da nas podpirajo s finančnimi sredstvi ter tako sledijo viziji razvoja zavoda ter zagotavljajo sredstva za sodobno opremo.
 
 
 
 
 
Sežana - Ljubljana, 1.3.2021
1. MAREC DAN CIVILNE ZAŠČITE

Ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite, sta na Ministrstvu za obrambo potekali avdio-video novinarska konferenca in kratka slovesnost, na kateri so ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19 podelili najvišja priznanja s področja Civilne zaščite.
 
Med dobitniki je tudi Boris Budal, vodja preventive in namestnik poveljnika ZGRS Sežana, ki je prejel Plaketo Civilne zaščite, ki se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Borisu iskrene čestitke v imenu vseh zaposlenih.
 
 
 
Sežana, 1.3.2021
Objava razpisa za direktorja – poveljnika zavoda

Številka: 50-2/ 2021
Datum: 18. 2. 2021
 
Zadeva: Objava razpisa za direktorja – poveljnika zavoda
 
V skladu s 7. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana« (Uradni list RS, št. 12/2018), 14. členom Statuta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, ter sprejetim sklepom na 11. redni seji sveta zavoda dne 23. 2. 2021, svet zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana razpisuje delovno mesto
 
DIREKTORJA - POVELJNIKA ZAVODA
 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
 1. da ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
 2. da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
 3. da ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje;
 4. da ima opravljeno izobraževanje po programu za poklicne gasilce;
 5. da ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva;
 6. da ima opravljeno dodatno usposabljanje za delo poveljnika poklicne gasilske enote in opravljen predpisan strokovni izpit za poveljnika in strokovni izpit za predstojnika gasilske enote, v skladu z zakonom, ki ureja področje gasilstva;
 7. da ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti, v skladu z zakonom, ki ureja področje gasilstva;
 8. da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami;
 9. da ima vozniški izpit »B« kategorije;
 10. da predloži program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela zavoda).
 
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti potrdila, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev in sicer:
 
 1. prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu EUROPASS – curriculum vitae na katerem mora biti navedeno najmanj izpolnjevanje pogojev iz točk 3., 5., 9.;
 2. pod točko 1 mora kandidat predložiti potrdilo o nekaznovanosti, ki ga pridobi iz sodišča ali ustrezno izjavo, da je potrdilo v pridobivanju in ga naknadno dostavi, če je pozvan ter izjavo s katero jamči, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 3. pod točko 2 mora kandidat predložiti diplomo ali drugo listino o pridobljeni ustrezni izobrazbi;
 4. pod točko 4 mora kandidat predložiti potrdilo o strokovnem izpitu za poklicne gasilce;
 5. pod točko 6 mora kandidat predložiti potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za predstojnika gasilske enote (potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za poveljnike poklicne gasilske enote ter potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poveljnika ni potrebno predložiti, ker se omenjeno izobraževanje še ne izvaja skladno z Zakonom o gasilstvu);
 6. pod točko 8 mora kandidat predložiti obojestransko fotokopijo vozniškega dovoljenja;
 7. pod točko 10 je kandidat dolžan predložiti program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).
 8.  
  Za direktorja-poveljnika je lahko imenovan kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev iz šeste točke prvega odstavka tega člena, vendar mora v roku, kot ga predvideva zakonodaja s področja gasilstva le to opraviti.
  Za ugotavljanje pogojev pod točko 7 bo kandidat napoten na predhodni preventivni zdravstveni pregled skladno s 5. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev Uradni list RS, št.19/2018 z dne 23. 3. 2018, ki je pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu direktor-poveljnik;
   
  Direktor bo imenovan za obdobje 5 (pet) let
   
  Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v 15 (petnajstih) dneh od naslednjega dneva objave na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana z oznako, » Razpis za direktorja - poveljnika ».
   
  Svet zavoda je dolžan v roku 30 dni po zaključenem razpisu odločati o izbiri kandidata za direktorja-poveljnika zavoda. Sklep o imenovanju direktorja-poveljnika, ki ga sprejme svet zavoda je veljaven, ko soglasje k imenovanju podajo vse občine ustanoviteljice.
  Kandidati bodo obveščeni o izbiri, ko bo sklep o imenovanju veljaven.
   
  Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite preko elektronske pošte na katarina.mahne@zgrs.si. (Katarina Mahne - ZGRS Sežana)
   
  Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
   
  Igor Zega l.r.
  PREDSEDNIK SVETA ZAVODA
 
 
Sežana, 2.2.2021
Obvestilo o spremembi transakcijskega računa ZGRS Sežana

ZGRS Sežana bo s 1. 3. 2021 aktiviral nov transakcijski račun IBAN SI56 0110 0600 8334 069. Star račun bo aktiven do 28. 2. 2021.
 
Na tej povezavi najdete obvestilo o novem TRR.
 
Za vse, ki ste doslej prejemali račune v papirni obliki pozivamo, da izpolnijo priloženo IZJAVO in izberejo način prejemanja račun na elektronsko pošto, saj bomo s tem bistveno prispevali k varstvu narave in ohranjanju zdravja.
 
 
Sežana, 1.2.2021
Požar zabojnika in žive meje

 Ob 19.08 smo na Lokavski cesti gasilci ZGRS Sežana in PGD Sežana posredovali na požaru žive meje ter zabojnika. 
 
 
Sežana, 1.2.2021
Požar zabojnika

  Ob 14.34 je na ekološkem otoku, ulice Jožeta Pahorja v Sežani, gorel zabojnik. Posredovali smo gasilci ZGRS Sežana in zabojnik pogasili.
 
 
Sežana, 29.1.2021
Požar zabojnika

 Ob 18.20 je na Bazoviški cesti v Sežani, gorel zabojnik za papir. Posredovali smo gasilci ZGRS Sežana in zabojnik pogasili.
 
 
Sežana, 26.1.2021
Tehnična in druga pomoč

 Ob 8.52 smo na Ulici Mihaele Škapinove v Sežani, gasilci ZGRS in PGD Sežana, prometno zavarovali ulico ter nudili pomoč policiji in NMP Sežana pri hospitalizaciji osebe.
 
 
KAZLJE, 24.1.2021
POŽAR KURILNICE

Ob 15.35 je v naselju Kazlje, občina Sežana, zagorelo v kurilnici stanovanjskega objekta. Gasilci II. Izmene ZGRS Sežana in PGD Sežana smo požar, ki je poškodoval peč na drva in električno napeljavo, pogasili, preprečili nadaljnje puščanje vode, iz kleti prečrpali vodo in tako omogočili lastniku sanacijo prostora. 
 
 
 
Predor Kastelec, 23.1.2021
Požar osebnega avtomobila

 Ob 12.28 smo bili obveščeni o požaru osebnega avtomobila v predoru Kastelec iz smeri Kozine proti Kopru. Na kraj smo odšli gasilci ZGRS Sežana, PGD Materija ter GB Koper. Gašenje ni bilo potrebno, ker je na vozilu prišlo le do okvare turbine. Zavarovali smo kraj, odklopili akumulator, vozilo pregledali s termo kamero ter posuli cestišče z vpojnim sredstvom. Prisotni so bili tudi DARS ter Policija.
 
 
 
Sežana, 18.1.2021
Požar v naravnem okolju

 Ob 8.25 sta v Sežanski ulici v Sežani gorela kup pepela in odpadki zelenega odreza v obsegu 25 kvadratnih metrov. Gasilci ZGRS in PGD Sežana smo požar pogasili.
 
 
 
Hruševica, 12.1.2021
Tehnična in druga pomoč

 Ob 0:15 smo v Hruševici, občina Komen gasilci PGD Komen in gasilci III. izmene ZGRS Sežana nudili pomoč pri dvigu obolele kovid pozitivne osebe nazaj na posteljo, ter izvedli dekontaminacijo ljudi in opreme.
 

 
 
Sežana, 11.1.2021
Epidemija - razkuževanje

 Gasilci IV. izmene ZGRS Sežana smo na lokaciji doma upokojencev Sežana, razkužili polovico prvega nadstropja.
 
 
 
Sežana, 11.1.2021
Epidemija - razkuževanje

 Gasilci ZGRS Sežana smo razkužili oddelek doma upokojencev.
 

 
 
Sežana, 10.1.2021
Epidemija - razkuževanje

 Ob 7:47 smo na Ulici Ivana Turšiča v Sežani, gasilci III. izmene ZGRS Sežana izvedli dekontmainacijo oddelka 206 Doma upokojencev s 6% vodikovim peroskidom.
 
 
 
 
Sežana, 9.1.2021
Epidemija - razkuževanje

 Ob 7.48 smo na Ulici Ivana Turšiča v Sežani, gasilci I. izmene ZGRS Sežana, z vodikovim peroksidom razkužili 11 sob v drugem nadstropju doma starejših občanov.

 
 
Sežana, 8.1.2021
Epidemija - razkuževanje

 Ob 7.53  smo gasilci II. izmene ZGRS Sežana  z vodikovim peroksidom razkužili  3. nadstropje v domu ostarelih v Sežani. 
 
 
Sežana, 7.1.2021
Epidemija - razkuževanje

 Gasilci IV. izmene ZGRS Sežana smo ob 08.07 v Domu za ostarele Sežana razkužili 250m2 površine.
 


 
 
Sežana, 6.1.2021
Epidemija - razkuževanje

 Ob 08.00 smo gasilci III. izmene ZGRS Sežana, z vodikovim peroksidom razkužili oddelek 400 doma upokojencev.
 
 
Sežana, 5.1.2021
Epidemija - razkuževanje

 OB 10.49 smo gasilci I. izmene ZGRS Sežana, v Dutovljah, občina Sežana, z vodikovim peroksidom razkužili 14 sob tamkajšnjega Doma na Krasu.
 
 
 
Sežana, 5.1.2021
Epidemija - razkuževanje

 Ob 7.42 smo gasilci I. izmene ZGRS Sežana, razkužili 15 prostorov v DSO Sežana.
 
 
 
Sežana, 4.1.2021
Epidemija - razkuževanje

 Ob 11.02 smo gasilci II. izmene ZGRS Sežana, po dogovoru razkuževali del objekta Doma upokojencev Sežana.
 
 
Sežana, 9.1.2021
Tehnična in druga pomoč

 Ob 16.54 je v Devinski ulici, občina Sežana, bila v stanovanju obolela nemočna oseba. Gasilci ZGRS Sežana smo s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in omogočili ekipi NMP Sežana dostop do obolele osebe.
 
 
 
AC Kozina - Divača, 6.1.2021
Prometna nesreča - prevrnjen tovornjak

Ob 7.39 je na primorski avtocesti med Kozino in Divačo, zaradi slabih vremenskih razmer tovorno vozilo prebilo zaščitno ograjo, zdrsnilo ter se prevrnilo. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija smo zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in iz rezervoarja prečrpali približno 400 litrov pogonskega goriva. Poškodovanih ni bilo.
 
 
 
 
Vaja Sežana 2008 Predaja vozil ZGRS 2008 Prikazna vaja 2004 Helikopterska vaja

POMEMBNO

VREMENSKA POSTAJA

EU PROJEKT

ANKETA


Kako ocenjujete delo ZGRS Sežana na intervencijah?
Odlično
Dobro
Povprečno
Slabo
Ne morem oceniti

Poglej rezultate ankete

DEJAVNOSTI

Zavod poleg osnovnih dejavnosti reševanja in drugih gasilskih storitev opravlja še izvajanje izobraževanja gasilcev in predstavlja eno pomembnejših javnih institucij na kraškem območju.

NASVETI