predani poslanstvu
gašenja in reševanja
SEŽANASLUŽBOREŠEVALNOGASILNO INZAVOD ZA

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je poklicna gasilska enota, ki opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju občin ustanoviteljic DivačaHrpelje-KozinaKomen in Sežana.

OBVESTILA

Ogljikov monoksid

Ogljikov monoksid je plin brez barve, vonja in okusa in ga s čutili ne zaznamo. Je gorljiv in strupen. Nastaja pri nepopolnem izgorevanju v pečeh na trda, tekoča in plinasta goriva, v plinskih grelnikih ter pri delovanju bencinskih in dizelskih…

Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!

Velikokrat se zgodi, da ob požaru, nesreči ali ko nekdo potrebuje medicinsko pomoč, interventna vozila ne morejo pripeljati do vhoda v stavbo ali njegovo bližino. Na intervencijskih poteh in površinah, ki so namenjene gasilcem, so parkirana…

KAKO RAVNAMO V PRIMERU DIMNIŠKEGA POŽARA

Dimniški požar je posledica tvorjenja katranskih oblog v dimovodni napravi, ki se vnamejo. Katranske obloge nastanejo zaradi neustreznih pogojev za zgorevanje goriva (npr. neustrezen dovod zraka), slabe kvalitete goriva (npr. vlažen les),…

Strokovna ekskurzija JVP Pula

6.12.2022 smo imeli zaposleni Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in sindikat Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana strokovno ekskurzijo v Pulju. Obiskali smo poklicno gasilsko enoto v Pulju Javna vatrogasna postrojba…
©2008-2022 Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška 13, SI-6210 Sežana, Slovenija, 05 7310 700, 031 242 073